همه چیزدرباره ناحیه ماستر یا ماضغه


همه چیزدرباره ناحیه ماستر یا ماضغه

همه چیزدرباره ناحیه ماستر یا ماضغه

 عناصر این ناحیه عبارتند از: ۱- پوست ۲- فاسیای سطحی ۳-قسمتی از غده پاروتید، مجرای غده پاروتید، شاخه های عصب فاسیالی و شریان عرضی صورت ۴ - نیام عضله ماستر ۵- عضله ماستر که جزء عضلات جونده است.مبدا: قوس زایگوماتیک، مقصد: سطح خارجی راموس مندیبل - عمل: بستن دهان، عصب: عصب ماستریک که شاخه ای از عصب مندیبولار(زوج ۵) میباشد. مجاورت سطح داخلی عضله: سطح خارجی راموس مندیبل، مجاورت سطح خارجی: قسمتی از غده پاروتید، مجرای غده پاروتید، شاخه انتهایی عصب فاسیالی، شریان عرضی صورت،ماهیچه جَوِشی یا عضلهٔ مضغ یا عضلهٔ ماضغه یا عضله جونده (Masseter muscle)، ماهیچه‌ای است در سر بدن انسان و جانوران. این ماهیچه در گیاه‌خواران بسیار نیرومند است و به آن‌ها برای جویدن رستنی‌های خوراکی کمک می‌کند.یک جفت عضلۀ ماسِتِر که در دو طرف لب قرار دارد قوی‌ترین عضله در بدن انسان است.مشخصات خاستگاه: بخش سطحی ـ زایده گونه‌ای آرواره بالا، لبه پائینی قوس گونه‌ای بخش عمقی ـ لبه پائین و رویه داخلی قوس گونه‌ایپیوندگاه:بخش سطحی ـ زاویه و راموس آرواره پائینی؛ بخش عمقی ـ نیمه بالائی راموس و رویه جانبی زایده منقاری آرواره پائینیعصب‌گیری:از عصب آرواره‌ای پائینیکار:بالا کشیدن آرواره پائینی، بستن فک‌ها

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد