همه چیز درباره اختلال هویت تجزیه ای


همه چیز درباره اختلال هویت تجزیه ای

همه چیز درباره اختلال هویت تجزیه ای

 نام قبلی این اختلال در SM-||R  D (ا اختلال شخصیت چندگانه بود.که مهیج ترین نوع اختلال تجزیه ای است که در آن دو یا چند شخصیت، کههر یک از آنها، برای مدتی در زندگی شخصی، می توانند بر هستی او کنترل پیدا کرده و مستقلانه، هرچند نه لزوماً با سلامت روانی، عمل کنند در یکفرد وجود دارد.همه گیری شناسی۰/۵ تا ۲ درصد پذیرش ها به بیمارستانهای روانپزشکی عمومی واجدملاک های تشخیصی اختلال هویت تجزیه ای هستند. اکثریت این بیماران را زنان تشکیل می دهند. این اختلالی بیش از همه در اواخر نوجوانی و اوایل جوانی دیده میشود و میانگین سنی در زمان تشخیص ۳۰ سالگی است. تا دو سوم این بیماران در سیر بیماری خود دست به خودکشی میزنند. علت شناسی علت اختلال هویت تجزیه ای نامعلوم است ولی در کلی، ۴ نوع عوامل سببی  زا ذکر کرده اند: ۱) سابقه حادثه تروماتیک، ۲) استعداد برای ابتلاء به اختلالی، ۳) عوامل محیطی، ۴) فقدان حمایت از جانب اطرافیان، واقعه تروما تیک معمولأ سوع رفتار  جسمی و جنسی در دوران کودکی است. سایر رویدادهای آسیب رسان مشتملند بر مرگ اقوام  و دوستان دوران کودکی شاهد حادثه یا مرگ فردی بودن.علائم بالینی در اختلال هویت تجزیه ای، شخصی به کنشی نمایی یکی از شخصیت هائی که وجود دارند میپردازد. تعداد شخصیت های این بیماران به هنگام تشخیصی، ۲ یا ۳ نوع میباشد که بعدها در ضمن درمان و پیگیری بیمار، به طور متوسط ممکن است ۵ تا ۱۰ شخصیت در این افرادتشخیص داده شود. یکی از شخصیت ها ممکن است شخصیت خوب یا در طی دورهٔ یک شخصیت، نسبت به شخصیت های دیگر فراموشی وجود دارد ولی گاهی اوقات مشاهده میشود که این فراموشی وجود ندارد. تبدیل یک شخصیت به شخصیت دیگر معمولاً ناگهانی است. شخصیت ها ممکن است از دو جنسی مختلف، نژادها و سنین متفاوت، و از خانواده های غیر از خانواده اصلی شخصی باشند. تنها یافته در معاینه وضعیت روانی این بیماران، افسردگی میباشد.سیر و پیش آگهی این بیماری حتی ممکن است در بچه های ۳ ساله نیز دیده شود. اکثر این کودکان، پسر هستند. در حالی که در سنین نوجوانی، دخترها بیشتر ابتلا می شوند. در دختران نوجوان دو تابلوی بالینی ممکن است دیده شود: ۱) بی قیدی و بینظمی در امور اخلاقی و جنسی، مصرف دارو، علایم جسمی، و اقدام به خودکشی ۲) رفتارهای بچه گانه و دوری گزینی. در پسران نوجوان، علائم ممکن است موجب درگیری آنان با قانون و اولیاء مدرسه شده و بالاخره سر از زندان درآورند. سن شروع این اختلال هر چقدر پائینتر باشد به همان نسبت پیش آگهی بدتر است. اختلال هویت تجزیه ای شدیدترین و مزمن ترین نوع اختلال تجزیه ای است که بهبود آن معمولأکامل نیست. درمان مؤثرترین شیوه درمانی این اختلالی، روان درمانی بینش گرا است که اغلب به همراه هیپنوتیزم و مصاحبه با کمک دارو به کار میرود. استفاده از داروهای ضد جنون در این بیماران جایز نیست.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد