همه چیز درباره بیماری اسکیزوفرنی /قسمت دوم


همه چیز درباره بیماری  اسکیزوفرنی /قسمت دوم
۳- خصوصیات بالینیسه موضوع کلیدی در ارتباط با علائم و نشانه های اسکیزوفرنی وجود دارد که شامل این موارد است:۱) هیچ نشانه یا علامت بالینی مختص بیماری اسکیزوفرنی نیست،۲) علائم هر بیمار با گذشت زمان تغییر مییابد،۳) قطعاً باید به هوش، میزان تحصیلات و مسائل فرهنگی بیمارتوجه کرد. مثلاً برخی از فرقه ها ممکن است عادات خاصی و غیرعادی داشته باشند. بیماران اسکیزوفرنیک در سابقه پیش از بیماری خود، شخصیت اسکیزوئید یا اسکیزوتایپی داشته اند، یعنی در دوران کودکی؛ فردی آرام، فعلی پذیر و دارای دوستان معدودی هستند و در نوجوانی؛ رؤیایی و درونگرا بوده و فاقد دوستان نزدیک میباشند و روابطشان با جنسی مخالف بسیار محدود است. ممکن است از بازیهای گروهی پرهیز کنند اما از گوشی دادن به موسیقی و تماشای تلویزیون، به بهای کنار گذاشتن فعالیت های اجتماعی لذت ببرند. علائم بیماری به تدریج ظاهر می شود.شخصی ممکن است شروع به شکایت از ناراحتی های جسمی نظیر سردرد، درد عضلات و کمردرد یا مسائل گوارشی نماید. و بالاخره خانواده و دوستان ممکن است متوجه شوند که شخصی تغییر یافته و دیگر قادر به عملکرد مناسب در فعالیتهای شغلی، اجتماعی و شخصی نیست. ضمن این مرحله بیمار ممکن است احساس اضطراب یا حیرت نموده و به عقاید انتزاعی و مطالبا سحرآسا و مرموز یا مذهبی روی آورد. رفتار کاملاً غریب، عاطفه غیرعادی، تکلم غیرمعمولی، عقاید عجیب و تجربیات درکی غریب از علائم مقدماتی شمرده می شوند. در معاینهٔ وضعیت روانی، ظاهر کلی بیمار اسکیزوفرنیک ممکن است از یک فرد بسیار ژولیده، پرجیغ و داد و هیجانزده تا فردی بسیار اراسته، کاملاً ساکت و بی حرکت متغیر باشد. بیمارگاه پرحرف است و وضعیت های غیرعادی برای اندام خود انتخاب میکند. بیمار می تواند تحریکپذیر و خشن باشد که تحریک کاتاتونیک نام دارد. عکسی این حالت، بهت کاتاتونیک می باشد که در ضمن آن ممکن است بیمار کاملاً بی روح به نظر برسد و علائمی نظیر عدم تکلم، منفی کاری، اطاعت خودبخودی، و انعطافپذیری مومی (امروزه نادر است) را نشان دهد. اراستگی بیماران اسکیزوفرنیک غالباً ضعیف است، استحمام نمیکنند و لباسشان نامتناسب با هوای فصلی است. سایر رفتارهای نامتعارف عبارتند از تیکها (TICS)، حرکات کلیشه ای، ادا و اطوار و ندرتاً پژواک رفتار (Echopraxia)، که در آنبیمار حالات یا رفتار معاینه کننده را تقلید میکند. از لحاظ خلق و عاطفه، شایعترین حالات عاطفی عبارتند از کاهش واکنش هیجانی که گاهی شدت آن تا حد عدم احساس لذت میرسد و هیجانات بسیار شدید و نامتناسب خشم، نشاط یا اضطراب. علامت عاطفی اساسی و نسبتا بارز، کندی یا سطحی شدن و یا نامتناسب بودن پاسخ های هیجانی شخصی است. این علائم خود را در صدای یکنواخت و چهره بی حرکت بیمار نشان میدهند، از لحاظ اراده، دوگانگی قابل ملاحظه احساسی ممکن است اراده بیمار را برای انجام هرگونه اقدام فلج سازد. ادراکات دنیای بیمار اسکیزوفرنیک تحت تأثیر توهمات (درک در غیاب محرک خارجی مناسب) دگرگون میگردد. توهمات ممکن است در هر یک از حواس ظاهر شوند اما شایعترین آنها از نوع شنوائی هستند. توهمات شنوائی ممکن است به صورت دستور خدایا رئیس جمهور باشد و به قیمت ایجاد خطر برای دیگران یا خود بیمار اطاعت شود، اختلالات تفکر در این بیماران می تواند مربوط به محتوا، فرم یا فرآیند تفکر باشد. همه چیز درباره بیماری  اسکیزوفرنی /قسمت اولهمه چیز درباره بیماری  اسکیزوفرنی /قسمت سومهمه چیز درباره بیماری  اسکیزوفرنی /قسمت چهارم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد