همه چیز درباره بیماری اسکیزوفرنی /قسمت اول


همه چیز درباره بیماری  اسکیزوفرنی /قسمت اول

همه چیز درباره بیماری  اسکیزوفرنی

  ناتوان کننده ترین اختلالات روانی، روا ن پریشی ها هستند؛ این اختلالات با عدم وقوف به زمان و مکان، توهمات، هذیان ها، واشفتگی های اجتماعی همراهاند. اسکیزوفرنی شایعترین نوع روان پریشی است.۱- همه گیری شناسیمیزان شیوع اسکیزوفرنی در طول عمر بین ۱ تا ۱/۵ درصد است. شیوع اسکیزوفرنی در مرد و زن برابر می باشد. اوج شیوع بیماری در مردان ۱۵ تا ۲۵ سالگی و در زنان ۲۵ تا ۳۵ سالگی است. فرجام بیماران اسکیزوفرنیک زن بهتر از فرجام بیماران اسکیزوفرنیک مرد است. احتمالی ابتلاء به اسکیزوفرنی وقتی یکی از اعظساء خانواده مبتلا باشد، بالاتر است. شیوع اسکیزوفرنی با تراکم جمعیت منطقه در شهرهای دارای جمعیت یک میلیون به بالا، رابطه داشته است. از سایر عللی مرتبط با همه گیری شناسی اسکیزوفرنی می توان به مهاجرت، صنعتی شدن، تولد در ماه های زمستانو اوائل بهار و زندگی در ممالک جهان سومی که بیشتر با کشورهای پیشرفته در ارتباطند، اشاره کرد. بیش از سه چهارم بیماران اسکیزوفرنیک سیگاری هستند. و حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد بیماران اسکیزوفرنیک واجد ملاک های تشخیص سوء مصرف الکلی یا سایر مواد اعتیادزا می باشند. بیماری اسکیزوفرنی در پاره ای از مناطق جغرافیائی شیوع بیشتری دارد که فرضیه دخالت عوامل میکروبی (بخصوص ویروسی ها) در پیدایش بیماری را مطرح و تقویت میکند.۲- سبب شناسیبیماری اسکیزوفرنی نتیجه ترکیب تعاملی از عوامل زیست شناختی و روانشناختی است. بسته به نوع اسکیزوفرنی مورد نظر، اهمیت هر یک از این دو رشته عواملی فرقی میکند.۲- ۱: عوامل زیست شناختی: این عواملی شامل نقائص ژنتیکی، عوامل بیوشیمیائی و ناهنجاری های نور و آناتومیک می باشند.الف) نقائص ژنتیکی. طیف وسیعی از مطالعات ژنتیکی حاکی ازوجود یک جزء ژنتیک قوی در توارث اسکیزوفرنی است. ب) عوامل بیوشیمیائی، بین پژوهشگرانی که اعتقاد عمیق به تأثیر عوامل زیست شناختی در پیدایش اسکیزوفرنی دارند، اخیرا تمرکز بر فرضیهٔ دوپامین بیشتر شده است. این فرضیه نتیجه میگیرد که سطوح بالای دوپامین در پیدایش اسکیزوفرنی سهیم است. تغییرات سروتونین نیز در اسکیزوفرنی مهم است. اسید آمینه مهاری گابا (GABA) که کاهش آن موجب افزایش فعالیت دوپامینرژیک و نورآدرنرژیک می شود و اسید آمینه تحریکی گلوتامات هم در این بین مسئول شناخته شدهاند.ج) ناهنجاری های نور و آناتومیک. تاکنون سه نوع تفاوت ساختمانی بین مغز افراد غیراسکیزوفرنیک و اسکیزوفرنیک (تیپ II) شناخته شده است که بدین قرارند: ۱) بطن های مغزی بیماران اسکیزوفرنیک گشادتر و نامتقارن تر است. اتساع غیرعادی بطن ها حاکی از تخریب یا اتروفی مغز است۲) حجم جمجمه، حجم مغز و شاید مهمتر از آنها حجم لوبهای پیشانی، در اسکیزوفرنیک ها کوچکتر است، ۳) قشر مخ بیماران اسکیزوفرنیک از جریان خون ناکافی برخوردار است.۲-۲ عوامل روانشناختی: روانشناسان با در نظر گرفتن فروپاشی فرد در مقابل استرسی های معمولی زندگی، دریافته اند که احتمالا تجارب اوان زندگی شخصی مستعد اسکیزوفرنی، از نظر روانشناختی چنان ناتوان کننده بوده است که کنار آمدن حتی با بحران های معمولی را در زندگی بعدی غیر ممکن ساخته است. و این یک واقعیت است که اکثر بیماران اسکیزوفرنیک در خانوادههایی شدیداً آشفته و ناتوان کننده بارآمده اند.همه چیز درباره بیماری  اسکیزوفرنی /قسمت دومهمه چیز درباره بیماری  اسکیزوفرنی /قسمت سومهمه چیز درباره بیماری  اسکیزوفرنی /قسمت چهارم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد