همه چیز درباره بیماری های گوش…


همه چیز درباره بیماری های گوش…

همه چیز درباره بیماری های گوش... 

گوش

بیماری های گوش فراوان بوده و مهمترین آن ورم پرده گوش در اطفال است که علت جمع شدن چرک در پشت پرده آن میباشد، بعد از آن ورم مجرای خارجی گوش است که نسبتاً زیاددیده می شود.

 در اول بایستی پرده گوش را سوراخ نموده تا مایعات پشت آن خارج شود، درمان دومی از طریق پاکسازی بدن به وسیله معجون هلیله جات انجام می یابد. سپس از پوست کوکنار ۱۵گرم، تخم گشنیز ۲۰ گرم، تخم کاهو ۱۵ گرم، به مدت ۵ روز به صورت جوشانده صبح و عصر میل نمایید.

 گل ما میثا ۵گرم، در ۵ گرم روغن بادام و یک قاشق سرکه حل کرده در مجرای گوش بمالند و صندل ۵ گرم، ما میثا ۵گرم نرم کوبیده در آب گشنیز و آب کاهو حل کرده از خارج ضماد نمانند.

درد گوش

روغن گل و کمی سرکه در گوش به چکانند و گرده بینی در بینی بکشند.

درد گوش به علت ورود مایعات روغن بنفشه، روغن کدو و یا روغن نیلوفر در گوش و بینی بچکانند.

درد گوش در اثر غذاهای محرک و ادویه گرم

بایستی غذا و داروی ضد آن به کار برند. آب کاهو، آب گشنیز، آب تاج ریزی، و روغن های خنک و یا کمی کافور یا روغن بنفشه در آن بچکانند. شرب بنفشه، آلوچه ورقانی، تمرهندی، شربت نیلوفر و یا سکنجبین و شیره خرفه میل کنند. غذا سوپ جوجه با ماش و عدس، اسفناج، گشنیز کدو و پودر سماق نافع است.

درد گوش به علت ورود آب سرد

علائمی چون وجود درد در قسمت پشت سرکه بایستی روغنهای گرم به پشت سر به مالند و در گوش نیز به چکانند و از جوشانده زیر استفاده نمایند.

تخم شوید ۱۰ گرم

مغز ناخنک  ۱۰ گرم

بابونه شیرازی ۵ گرم

مرزنجوش ۱۰گرم

جوشانده آب آن را بر سر بریزند و در هنگام جوشیدن بخور دهند و یک پنبه در آب آن قرار داده در گوش گذارند و قدری از آن آب جوشیده را در بینی بکشند. (استنشاق نمایند).


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد