همه چیز درباره بیماری کوکسیدینیا


همه چیز درباره بیماری کوکسیدینیا

همه چیز درباره بیماری کوکسیدینیا

 

کوکسیدینیا

کوکسیدینیا در کلینیک به دردهایی در ناحیه خاجی همراه با هیچ پاتولوژی مشخصی نمیباشد. آسیب موضعی که درد متعاقب آن به وجود می آید، در اکثر موارد افتادن روی زمین (روی ناحیه خاجی) میباشد. درد بیمار محدود به ناحیه ساکرو - کوکسیژیال میباشد و درد متعاقب نشستن بدتر میشود.در موارد شدید بیماری درد موقع اجابت مزاج نیز تشدید می شود. معمولاً بیمار در حالت خوابیده و یا نشسته درد ندارد. در معاینه تندرنس موضعی در ناحیه وجود دارد. در بعضی از بیماران، با حرکت دادن استخوان خاجی درد ایجاد می شود در صورت عدم وجود شکستگی در استخوان خاجی، گرافی های به عمل آمده طبیعی خواهند بود.قبل از تشخیص این بیماری، باید سایر علل مهمتر درد در این ناحیه را رد کرد. از این علل مهم می توان به عفونت های مفصل ساکروکوکسیژیال و تومورهای ساکرومو استخوان خاجی اشاره کرد. در مواجهه با این بیماران، گرفتن گرافی و همچنین معاینه رکتال کاملاً ضروری است. معمولاً به درمان نیازی نیست امّا در صورت شدید بودن علایم میتوان از فیزیوتراپی و تزریقات موضعی داروهای بی حسی و یا کورتون استفاده کرد. در موارد ناتوان کننده که به روش های فوق جواب نمیدهند باید استخوان خاجی را خارج نمود. اگر چه درگیری، مفاصل ساکرو - ایلیاک مساله نادری است، این ضایعات علل مهمی برای درد کمر و درد اندام تحتانی هستند. این درگیری ها شامل انواع مختلف «آرتریت» و واردآمدن فشار به لیگمان های ساکروایلیاک .میباشند

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد