همه چیز درباره سوء مزاجهای معده


همه چیز درباره سوء مزاجهای معده

همه چیز درباره سوء مزاجهای معده

 سوء مزاجهای معدههمانطور که گفته شد، سوء مزاج معده یعنی برهم خوردن تعادل مزاجهای معده که مانند سوء مزاج سایر اندامها در طب ایران به ۸ دسته سوء مزاج گرم، سرد، خشک، مرطوب، گرم و مرطوب، گرم و خشک، سرد و خشک و سرد و مرطوب تقسیم میشود. سوء مزاج معده در اصطلاح متداول، سوء هضم نیز نامیده میشود. به عنوان مثال کسانی که با خوردن غذاهایی مانند شیر دچار مشکلات گوارشی میشوند دچار نوعی سوء مزاج هستند که نحوه شناسایی نوع سوء مزاج و درمان مناسب آن در ادامه خواهد آمد.سوء هضم یا سوء مزاج گرمعلامت آن تشنگی و خشکی دهان، کمی اشتها و گاه اشتهای کاذب، ترش کردن، طعم و بوی بد دهان و گاه عارضه آروغ زدن و... است.ممکن است معده دارای سوء مزاج گرم در بدن شخص ایجاد تب نماید. درصورتیکه این سوء مزاج صفراوی باشد ریو زبان یا رنگ لایه روی زبان بیمار به رنگ زرد مایل به سبز میشود. به تدریج گرمی آتشین مزاج باعث لاغری شخص میشود چراکه اندامهای بدن شیرههای سوخته غذای معده را نمیپسندند و آن را جذب نمیکنند.خون این افراد کم و بد رنگ و بدبوی و اگر چشیده شود تند مزه است شدت سوء مزاج گرم میتواند باعث قی و استفراغ میشود. غذاها سرد مزاج سبب تسکین حالات بیماری و غذاهای گرم مزاج سبب تشدید حالات مذکور میشوند.درمانباید از مشروباتی که باعث خنک شدن و فرونشستن حرارت میشود مثل شربت لیمو، شربت انار، آب زرشک، آب غوره، شربت ریواس، تمر هندی، عناب، شربت عناب، آلوی بخارا و آلوچه و امثال آن استفاده کنند. بعضی از داروها با تأثیر بخشی سریعتر میتوانند سوء مزاج گرم را برطرف کند.مسهل انار و شیر خشت- شیر خشت ۲۰ مثقال- آب انار ۴۰ مثقال- گلاب ۲۰ مثقال- گلاب را گرم کنید و شیرخشت را در آن حل کرده و با آب انار میخوش مخلوط و هر روز صبح ناشتا مقداری از آن را به تناسب مزاج میل کنید.سکنجبین ضد صفرا و سوء مزاج گرم۱ کیلو- گل سرخ ۵ کیلو- قند ۳ کیلو- آب به مقدار کافی / ۱ کیلو- گلاب ۵ / - سرکه انگوری ۵- گل سرخ را در سرکه و گلاب خیس کرده، سپس بجوشانید و صاف کنید و با قند آنقدر بجوشانید تا قوام آید و غلیظ شود. موقع مصرف مقداری از آن را با آب به صورت شربت میل کنید.سکنجبین دیگر که ضمنا اسهال صفراوی را باز میدارد۱ کیلو- گل سرخ ۵ کیلو- گلنار ۲ کیلو- قند ۳ کیلو / ۱ کیلوگرم- گلاب ۲۵۰ / - سرکه ۲۵۰- گلنار و گل سرخ را در سرکه بخیسانید، سه شبانه روز بماند، سپس بجوشانید و صاف کنید و با قند بقوام آورید تا غلیظ شود. به تناسب نیاز و به تشخیص پزشک میل نمایید.بیمار ناتوان از خوردن داروچنانچه بیمار قادر به خوردن دارو نیست از شیاف زیر استفاده کنید کهباعث دفع بلغم شده و در درمان بسیاری از قولنجها مفید است:- سکنجبین- مقل- جاوشیر- اوشق- نمک هندی- شحم الحنظل- بوره ارمنی محموده- تربد- حب النیل اجزاء را مساوی بگیرید، صمغها را در آب جوش حل کنید و بقیه ادویه را در آن خوب مخلوط و شیاف درست کنید و به تناسب نیاز هر شب یا هر چند شب یکبار در مقعد بگذارید.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد