همه چیز درباره شکستگی های کمربند شانه ای


همه چیز درباره شکستگی های کمربند شانه ای

همه چیز درباره شکستگی های کمربند شانه ای 

 کمربند شانه ای شامل کلاویکل ها و اسکاپولا می باشد. شکستگی های کلاویکل شایع هستند و معمولاً در اثر ضربات غیرمستقیم ایجاد می شوند. شکستگی های اسکاپولا شیوع کمتری دارند و معمولاً در اثر ضربات مستقیم ایجاد می شوند.شکستگی کلاویکل شکستگی کلاویکل معمولاً به دنبال افتادن روی شانه (اغلب به علت افتادن روی دست کشیده شده) اتفاق میافتد و شایعترین محل بروز این شکستگی محل اتصال لی میانی و خارجی کلاویکل است. معمولاً قطعه خارجی به سمت پایین و داخل جابجا میگردد. به طور سنتی درمان این شکستگی بانداژ بوده است که امروزه کمتر از آن استفاده می شود، زیرا در کنار هم قرارگیری دقیق قطعات در این روش، مزیت خاصی نداشته و در عوض اگر محکم بسته شده باشد می تواند باعث جلوگیری از بازگشت وریدی اندام شود و یا باعث آسیب به تنه های عصبی شبکه اگزیلری شود. درمان امروزه شامل استفاده از یک «Sling» ساده جهت کاهش درد میباشد. اگر چه در این روش درمانی،قطعات شکستگی به دقت کنار هم قرار نمیگیرند، با این همه این مساله اختلالی قابل توجه در جوش خوردن قطعات ایجاد نخواهد کرد. معمولاً Sling تا ۲ هفته باقی میماند امّا به محض کم شدن درد شدید اولیه (معمولاً در عرض ۱ هفته) حرکات فعال شانه، آغاز میگردد. همانطور که گفته شد، شکستگی های کلاویکل تقریبا در تمام موارد جوش خواهند خورد و تنها عارضه باقی مانده در این شکستگی برآمدگی قابل لمس یا قابل مشاهده در محل شکستگی است. در کودکان به علت سریع بودن پروسه Remodeling، استخوان به سرعت شکل نرمال اولیه را باز مییابد امّا این پروسه در بزرگسالان توان کمتری داشته و درجاتی از ضخامت باقی می ماند که اغلب، واضح و شدید نیست بنابراین در این شکستگی معمولاً به جراحی نیازی نیست. در بیمارانی که از لحاظ زیبایستی این برآمدگی برایشان قابل قبول نیست جراحی صورت میگیرد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد