همه چیز درباره عفونت های قارچی سیستمیک/ قسمت دوم


همه چیز درباره عفونت های قارچی سیستمیک/ قسمت دوم
  1. d) گرفتاری روده: کاندیداها جزو فلور نرمال روده هستند. در اثر مصرف آنتی بیوتیک ها تعداد کاندیداها زیاد شده و ایجاد عفونت میکند. در کاندید از سیستمیک محلی شروع تهاجم از روده است.
  2. e) گرفتاری واژن: در خانمهای حامله، افرادی که آنتیبیوتیک مصرف میکنند، دیابتی ها و
  3. افراد در معرضی استرسی به صورت سوزش، خارش، ترشح و پلاکهایی در واژن دیده میشود که دارای فرم عود کننده است.  و علت آن اختلال در TCellھای اختصاصی کاندیدا حساسیت به Agهای قارچ میباشد. در مردها عارضه بالانیت ایجاد میکند که به صورت وزیکولهای آلرژیک (عاری از قارچ) در ناحیه تناسلی است.
  4. f) گرفتاری مثانه: در افرادی که از سوند استفاده میکنند یا واژینیت دارند ایجاد سیستیت کاندیدیایی میکند.
پ) ضایعات منتشر (سیستمیک) اغلب از روده شروع میشود و بر اثر انتقال در خون، چشم، CNS (آبسه مغزی) قلب (آندوکاردیت: وز تاسیون های بزرگ و شکننده) پوست استخوان، کلیه و تیروئیدرا درگیر میکند. پولیومیلیت کاندیدایی هم دیده میشود که تنها راه تشخیص آن بیوپسی ریه میباشد.  تشخیص  زردی ضایعات ۷۲ ساعت بعد از شروع بیماری است.روش های تشخیصنمونه باید تازه باشد آزمایش به دو صورت میباشد (هر دو باید با هم باشد چون تعداد قارچ ها در آزمایش مستقیم در نمونه کم است و احتمال ایجاد جواب منفی کاذب زیاد است). ۱- آزمایش مستقیم: مشاهده سلول های جوانه دار همراه میسیلیومهای کاذب (میسلیومهای کاذب قدرت تهاجمی بیشتری دارند). استفاده می شود.۲- کشت: محیط های ساعت کلونی های زرد کرم دیده میشود. البته گونه کاندیدیاها را مشخص نمی کند. قارچها را برداشته در محیط PCBکشت میدهیم بعد از ۲۴ تا ۴۸ ساعت قارچها را برداشته و زیر میکروسکوپ نگاه می کنیم. کلامیدوکوئیدیا(سلولهایی با دیواره ضخیم) الف) نشاندهنده کاندیدیا آلبیکانسی است. اگر فقط کلامیدو کونیادیا مشاهده نشود مربوط به گونه های دیگر کاندیدیا است که با تست های تخمیر قند مشخص میشود.ب) سلولهای گرد جوانه دار یا بدون جوانه = » مخمر (yeast) است و ارتباطی با کاندیدیازیس (حالت تهاجمی قارچ) ندارد.۱) برای کشت: خون را سانتریفوژ میکنند ۲) تست پوستی کاندید یا هیچ ارزشی تشخیص در مورد کاندیدیازیس ندارد و برای بررسی وضعیت CMI بکار میرود.۳) برای انجام تست های سرولوژیک به دنبال Agهای قارچی و متابولیتهای آن می گردیم. البته اگر تیتر Ab درمانی برای درمان ابتدا باید زمینه مستعد کننده بیماری را حذف کرد و سپس اقدام به درمان نمود..برای درمان ضایعات پوستی ویوله  و نیستاتین استفاده می شود ایمیدازولها برای درمان عفونتهای موضعی و سیستمیک استفاده می شود. (مثل مایکونازول، کتوکونازول و فلوکونازول) مؤثرترین دارو برای عفونتهای سیستمیک قارچی آمفوتریسین B میباشد. در محل تزریق التهاب و تورم ایجاد میکند و تزریق ناگهانی این دارو باعث ایست قلبی می شود. در فرم CMC (جلدی مخاطی مزمن) وازوفاژیت کاندیدیایی از کتوکونازول استفاده میشود.همه چیز درباره عفونت های قارچی سیستمیک/ قسمت اول

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد