همه چیز درباره مجاری صفراوی


همه چیز درباره مجاری صفراوی

همه چیز درباره مجاری صفراوی

  شامل الف - مجرای صفراوی داخلی کبدی (از مجاری بسیار باریک داخل لوبولی شروع می شوند و در نهایت به مجاری هپاتیک راست و چپ تبدیل می شوند که از ناف کبد خارج می شوند)؛ ب- مجاری صفراوی خارج کبدی : مجاری هپاتیک راست و چپ در ناف کبد به هم می پیوندند و مجرای هپاتیک مشترک Common Hepatic Duct را پدید میآورند که ۳cm پایین تر مجرای سیستیک Cystic Duct هم به آن میرسد و با هم مجرای کلدوک Common Bille Duct را میسازند.  مجرای کلدوک پایین میآید و در مجاورت جدار چاپ دومین دئودنوم مجرای پانکراس P'an Creatic Duct نیز به آن میرسد و پس از Jslba (Hepatopancreatic Ampula), دومین دئودنوم در رأس پاپیلادئودنال ماژور باز میشود. می توان مسیر کلدوک را اینچنین تقسیم کرد: ۱- سوپرادئودنالی: بالای دئودنوم - کنار راست امنتوم کوچک - همراه ورید پورت و شریان هپاتیک ۲- رترودئودنالی: پشت دئودنوم اول - جلوی وناکاوا و سمت راست ورید پورت و شریان هپاتیک ۳- اینفرادئودنالی: در بالا و خلف پانکراسی - جلوی و ناکاوا ۴- اینترادئودنالی: در ضخامت دئودنوم اسفنکتر آمپول واتر را اسفنکتر ادی Oddi مینامند.ساختار مجرای صفراوی مانند کیسه صفرا سبز است، که دلیل آن لکه صفرا می‌باشد.آسیب شناسی انسداد مجرای صفراوی توسط سرطان(کلانژیوکارسینوما)، سنگ کیسه صفرا، یا زخم از آسیب‌های کیسه صفرا است، که از ورود صفرا به روده جلوگیری می‌کند و ماده فعال در صفرا (بیلی روبین) به جای حمل و نقل در مجرای صفراوی در خون تجمع می‌یابد. نتایج این وضعیت زردی است، که در آن پوست و چشم از بیلی روبین در خون زرد می‌شوند. این وضعیت همچنین باعث خارش شدید می‌شود که ناسی از بیلی روبین، در بافت‌ها است.در انواع خاصی از زردی، ادرار به صورت قابل ملاحظه‌ای تیره تر، و مدفوع بسیار روشن تر از حد معمول خواهد شد. اما در حالت عادی بیلی روبین از طریق مدفوع و ادرار دفع خواهد شد. و دلیل زردی ادرار نیز همین می‌باشد. زردی گاهی اوقات توسط سرطان پانکراس، که باعث انسداد مجرای صفرا نیز ایجاد می‌شود. زیرا مجرای صفراوی در عبور از بخش سرطانی بسته می‌شود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد