همه چیز درباره معاینه پروستات….


همه چیز درباره معاینه پروستات….

همه چیز درباره معاینه پروستات....

 

معاینه پروستات

در معاینه پروستات باید توجه کرد که نمونه جهت کشت روتین ادرار باید قبل از معاینه پروستات انجام شود. با بزرگتر شدن پروستات، شیار طرفی به طور نسبی عمیق شده و شیار میانی مسدود می شود. قوام پروستات در BPH مشابه برجستگی تنار انگشت شست وقتی که به طور کامل در مقابل انگشت پنجم قرار میگیرد، میباشد.قوام غیرطبیعی پروستات میتواند: ۱) لاستیکی (در عدم مقاربت طولانی یا عفونت مزمن که باعث اختلال درناژ می شود) ۲) سفت (به دنبال عفونت مزمن با یا بدون سنگ) یا ۳) سخت سنگی (به دنبال کار سینوم پیشرفته) باشد. افتراق بین بخش های سفت شده پروستات که در فیبروز بر اثر عفونت غیراختصاصی، پروستاتیت گرانولوماتوز و یا ندولاسیون ناشی از سال دیده می شود، با نواحی سفت شده به علت کانسر پروستات حائز اهمیت است. به طور کلیندول هایی که در اثر عفونت ایجاد می شود، در بالای غده پروستات برجسته میشود. در لبه های این ندول ها به تدریج از شدت سفتی (induration) کاسته می شود تا به نسوج  طبیعی نرم اطراف برسد، در حالی که در کانسر، ضایعه مشکوک اغلب برجسته نیست بلکه سخت و دارای لبه های تیز و مشخص می باشد از نظر تحرک پروستات میتواند دارای mobility کم یا زیاد باشد. در کانسر پیشرفته به علتتهاجم موضعی به کپسول غده ثابت (fixed) می شود.ماساژ پروستاتدر بالغین حتی بدون وجود علایم، بررسی روتین ترشحات پس از ماساژ پروستات باید انجام شود چرا که پروستاتیت بدون علامت به طور شایع دیده می شود. در این حال، عدم درمان عوارضی چون سیستیت و اپیدیدیمیت را دربر خواهد داشت. کنتراندیکاسیون های ماساژ پروستات:۱ - ترشح حاد پیشابراه ۲ - پروستاتیت حاد۳- کسانی که در مرحله قبل از احتباس کامل ادرار قرار دارند (به علت خطر احتباس کامل). ۴ - کانسر واضح پروستات (به علت خطر گسترش)در حالت طبیعی ترشحات پروستات حاوی تعداد زیادی اجسام لیسیتین است که دارای خاصیت انکسار نور می باشند (ولی از نظر اندازه کوچکتر از گلبولهای قرمز هستند). در ترشحات پروستات حداکثر یک WBC ممکن است دیده شود و بیشتر از آن معمولاً پاتولوژیک است و چنانچه تعداد سلولهای PMN زیاد باشد، پروستاتیت مطرح می شود. همچنین گاهی در این ترشحات اسپرم دیده می شود، که فاقد اهمیت است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد