همه چیز درباره ناباروری در مردان/قسمت دوم


همه چیز درباره ناباروری در مردان/قسمت دوم

علل مربوط به بیضه (تستیکولار) در ناباروری 

  1. A) علل کروموزومی
شامل سندرم کلاین فلتر (شایعترین)، سندرم XX مرد و سندرم XYY میباشد. در ۶/۲٪ مردان نابارور دیده شده اند. ولی در مردان مبتلا به ازواسپرمی، در ۲۱٪ موارد .دیده می شود برخلاف علل پرہ تستیکولار که با دستکاری ھورمونیقابل اصلاح هستند، بیشتر علل تستیکولار در حال حاضر برگشت ناپذیر می باشند. سندرم کلاین فلتر تریاد کلاسیک آن، بیضه های کوچک و سفت، ژنیکوماستی و ازواسپرمی است. ممکن است با تأخیر در بلوغ جنسی، بلندی قد، کاهش هوش، وریدهای واریسی، چاقی، دیابت، لوکمی همچنین افزایش نرخ تومورهای خارج غدد جنسی مانند کانسر پستان (۲۰ برابر مردان طبیعی)، تظاهر کند. در ۱۰٪ موارد، موزائیک XY-XXY دیده میشود. بیوپسی بیضه، اسکلروز و هیالینیزاسیون لوله های اسپرم ساز همراه با تعداد طبیعی سلول لایدیگ را نشان می دهد. سطح تستوسترون پایین و LH ،FSH به طور واضح بالا هستند. سطح استرادیول سرمی نیز بالاست این افراد جهت مردانگی طبیعی و عملکرد طبیعی جنسی، نیاز به تستوسترون خارجی دارند.
  1. B) سندرم های دیگر
نظیر سندرم نونان، (یا سندرم ترنر مردان)، دیستروفی میوتونیک، سندرم ناپدید شدن بیضه (آنورکی دوطرفه) سندرم فقط سلول سر تولی (یا آپلازی سلول های جنسی) سندرم نونان (ترنر مردان): دارای علایم کلینیکی سندرم ترنر (همانند گردن پره دار، قد کوتاه، گوش های پایین تر از جای طبیعی و مشکلات قلبی عروقی) ولی باکاریوتیبپ نرمال (۴۶XY یا موزائیک X/XY) میباشد، در هنگام تولد در ٪۷۵ موارد، دچار کریپتورکیدیسم می باشند.
  1. C) گنادوتوکسین ها
۱ - رادی اسیون مانند رادیاسیون در درمان بیماری هوچکین ۲ - داروها: مکانیسم آن متفاوت است. کتوکونازول، اسپیرونولاکتون و الکل تولید تستوسترون رامهار میکنند. ماری جوانا، هروئین و متادون، سطح تستوسترون را کاهش می دهند (همراه با افزایش سطح LH) و حشره کش هایی همانند دی بروموکلروپروپان، اثر مانند استروژن دارند. درمورد داروهای سیتوتوکسیک، به نظر نمیرسد که داروهای سایتوتوکسیک، باعث نقائص مادرزادی در فرزندان فرد بشوند، هرچند والدین باید پس از پایان دوره کموتراپی تا بچه دار شدن، حداقل ۶ ماه صبر کنند.
  1. D) بیماری های سیستمیک
۱ - نارسایی کلیه: اورمی باعث ناباروری به همراه کاهش میل جنسی، ناتوانی جنسی و ژنیکوماستی می شود. سطح تستوسترون پایین، همراه با FSH و LH نرمال یا افزایش یافته است. بالا رفتن پرولاکتین در ۲۵٪ موارد دیده میشود. ۲- سیروز کبدی: اغلب با آتروفی بیضه، ناتوانی جنسی و ژنیکوماستی همراه است. سطح استروژن های سرمی به علت افزایش فعالیت آروماتاز بالاست. (که باعث تبدیل اندوژن ها به استروژن می شود) کاهش سطح تستوسترون با افزایش متناسب سطح FSH و LH همراهی ندارد. ۳ - بیماری سلول داسی: میتواند باعث کاهش عملکرد در بیضه و یا هیپوفیز شود.
  1. E) نقص فعالیت اندروژنی (یا مقاومت محیطی به اندروژن ها)
۱ - کمبود فعالیت ۵- الفاردوکتاز کمبود مادرزادی این انزیم باعث ابهام جنسی می شود. تشخیص آن با اندازه گیری نسبت متابولیت های تستوسترون در ادرار است و تأیید آن با یافتن کاهش ۵ - آلفا ردوکتاز، درفیبروپلاست های پوستی ناحیه ژینتال است. ناباروری به طور عمده ناشی از نقائص عملکردی دستگاه تناسلی خارجی است. ۲- کمبود گیرنده آندروژنی این نقص که به صورت متصل به X، به ارث می رسد ناشی از این است که تستوسترون و DHT، قادر به اتصال و فعال ساختن ارگان هدف نمیباشند. برخی از این بیماران که کاریوتیپ ۴۶XY دارند، دارای مقاومت کامل به اندروژن بوده و درارای ژنیتال خارجی زنانه، همراه با بیضه های داخل  شکمی هستند F( آسیب به بیضه ها ۱ - ارکیت: ناشی از عفونت باکتریال (اپیدیدیمو ارکیت) یا ویرال (اوریون) است. ۲ - پیچ خوردگی بیضه ۳- تروما: به طور مستقیم یا با ایجاد پاسخ ایمنی به اسپرم، باعث ناباروری می شود.
  1. H) کریپتورکیدیسم
  2. I) واریکوسل
شایعترین علت قابل تصحیح کاهش باروری را تشکیل می دهد. به طور عمده مربوط به سن بلوغ بوده و به ندرت در پسربچه های زیر ۱۰ سال دیده میشود. واریکوسل سمت چپ در ۱۵٪ پسران سالم نوجوان دیده می شود. واریکوسل دوطرفه، در افراد سالم نادر است ولی در ۲۰٪ مردان با باروری کم دیده می شود. ایدیوپاتیک در ۲۵٪ مردان نابارور، علت مشخصی وجود ندارد. انسداد در مسیر تولید مثلی الف) انواع مادرزادی: شامل CF، سندرم یانگ (ناشی از عملکرد مختل مژک ها یا کیفیت غیرطبیعی موکوس)، انسداد ایدیوپاتیک اپیدیدیم، کلیه پلیکیستیکبالغین (ناشی از کیست های انسدادی موجود در اپیدیدیم یا کیسه های منوی) انسداد مجرای انزالی (ناشی از کیست مجرای مولرین یا آترزی مادرزادی) میباشد. ب) انواع اکتسابی: شامل وازکتومی، جراحی هرنی اینگوینال، عفونت های باکتریال (که باعث درگیری اپیدیدیم. و تولید اسکار می شوند) و انسدادهای عملکردی (غیر ) . آناتومیک) همانند عواملی که انقباض عضلات کیسه منوی یا وازدفران را مختل می کنند (شایعترین آن RP LND و از علل دیگر آن، MS و دیابت می باشد).
  1. B) اختلالات عملکرد اسپرم یا قابلیت تحرک آن
۱ - سندرم مژه بدون تحرک یا سندرم کارتاژنرکه با تریاد سینوزیت مزمن، برنشکتازی و جابجایی ارگان های بزرگ، Situs inversus، مشخص می شود و تشخیص، با مطالعه اسپرم به وسیله میکروسکوپ الکترونی صورت میگیرد. ۲ - نقص در بلوغ اسپرم (همانند پس از ترمیم وازکتومی) بود. ۳ - ناباروری ایمونولوژیک (با حضور ASA مشخص می شود) ۴- عفونتهمه چیز درباره ناباروری در مردان/قسمت اولهمه چیز درباره ناباروری در مردان/قسمت سوم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد