همه چیز درباره ناباروری در مردان/قسمت سوم


همه چیز درباره ناباروری در مردان/قسمت سوم

علل ناباروری در مذکر

علل قبل از بیضه شامل علل هایپوتالاموسی و هیپوفیزی میباشند.
  1. A) علل هایپوتالاموسی
۱ - کمبود گنادوتروپین ها (سندرم کالمن): میتواند به صورت های خانوادگی یا اسپورادیک باشد از علل مهم آن به هم خوردگی مهاجرت جنینی نورون ها از ناحیه بویایی می باشد. این نورون ها پیش ساز سلولهای بویایی و سلول های تولیدکننده LH می باشند. یافته ای بالینی عبارتند از: فقدان بویایی (anOSmia)، عدم تقارن صورت، کوررنگی، آنومالی های کلیوی، میکروفالوس و کریپتورکیدیسم، شاه علامت آن تأخیر در بلوغ میباشد و تشخیص افتراقی آن با تأخیر constitutional بلوغ است. سطح LH و FSH پایین است این افراد در صورت گرفتن FSH یا LH، می توانند بارور شوند. ۲ - کمبود مجزای LH (خواجه بارور). در این اختلال نادر، LH کافی جهت تحریک اسپرماتوژنز وجود دارد ولی به علت عدم وجود تستوسترون به حد کافی، مردانگی بروز نمی کند. مبتلایان اغلب تناسب بدنی خواجگی همراه با درجات متفاوتی از ژنیکوماستی دارند در این مردان سایز بیضه اغلب نرمال بوده و همراه با کاهش تعداد اسپرم میباشد. FSH نرمال است، اما LH و تستوسترون پایین میباشند. ۳- کمبود مجزای FSH، سایز بیضه، H. او تستوسترون نرمال است و بیماران تیپ مردانه دارند. اغلب آزواسپرمی یا الیگواسپرمی شدید دیده می شود. ۴ - سندرم های هایپوگنادوتروپیک مادرزادی، مانند سندرم Prader-Willi که مشخصات آن: چاقی ژنتیکی، عقب ماندگی ذهنی، دست و پای کوچک و هایپوگنادیسم است، یا کمبود GnRH هیپوفیزی و آتاکسی مخچه ایعلل ھیپوفیزی ۱ - عدم کفایت هیپوفیزمی تواند ناشی از تومورها، انفارکتوس ها، جراحی، رادیوتراپی یا یک پروسه ارتشاحی و گرانولوماتوز باشد. در SCA، انفارکتوس های کوچک در بیضه و هیپوفیز، میتواند باعث ناباروری شود. در مبتلایان به تالاسمی، رسوبآهن (هموکروماتوز) باعث اختلال عملکرد بیضه و هیپوفیز میشود. ۲- هیپرپرولاکتینمیپس از رد سایر علل آن، از قبیل استرس، بیماری سیستمیک یا داروها مهمترین یا شایعترین علت آن آدنوم تولیدکننده پرولاکتین در هیپوفیز است. در این بیماران بررسی رادیولوژیک هیپوفیز و زین ترکی باید انجام گیرد. علایم همراه آن عبارتند از کاهش لیبیدو، ناتوانی جنسی (impotence)، گالاکتوره و ژنیکوماستی به همراه FSH و LH و تستوسترون پایین.
  1. C) هورمون های اگزوژن یا اندوژن استروژن ها
زیادی استروژن ها چه به صورت اگزوژن و چه به صورت اندوژن، به علت برهم زدن تعادل تستوسترون استروژنی، باعث ناباروری می شود. سیروز کبدی، چاقی زیاد و به طور کمتر شایع تومورهای آدرنوکورتیکال، سلول سرتولی و سلول لایدیگ، باعث زیادی اندوژن استروژن ها می شوند. اندروژن ها زیادی اندروژن ها، باعث مهار ترشح گنادوتروپین از هیپوفیز و به طور ثانویه، ناباروری میشود. مصرف اندروژن های آنابولیزان خارجی که در ۷۰٪ ورزشکاران حرفه ای دیده می شود می تواند باعث Sterility شود. علت شایع افزایش اندوژن اندروژن، CAH است (که در آن، کمبود ۲۱ - هیدروکسیلاز شایعترین است). این عارضه به دلیل نقص در ساختن کورتیزول و زیادی تولید اندروژن های استروئیدی به وسله قشر آدرنال به وجود می آید. در بیماران مذکر، بلوغ زودرس به همراه بزرگی آلت و بیضه های کوچک دیده میشود. چنانچه در فرد مونث وجود داشته باشد، باعث علایم مردانگی و بزرگ شدن کلیتوریس میشود. علل دیگر زیادی اندروژن ها به صورت اندوژن، تومورهای آدرنوکورتیکال یا سلول لایدیگ می باشد. گلوکوکورتیکوئیدها سطح بالای کورتیزول، باعث مهار ترشح LH از هیپوفیز و نارسایی بیضه ثانویه به آن می شود. علل زیادی گلوکوکورتیکوئیدهای اگزوژن عبارتند از: درمان مزمن کولیت اولسر، آسم و آرتریت روماتوئید. سندرم cushing، مشخصه زیادی گلوکوکورتیکوئیدها می باشد و تصحیح این بیماری، اغلب اسپرماتوژنز را طبیعی میکند. هایپر و هایپوتیروئیدیسم وجود سطح سرمی بالا یا پایین هورمون های تیروئیدی باعث تأثیر بر روی اسپرماتوژنز (چه در سطح هیپوفزی و .چه در سطح بیضه) می شود هورمون رشد شواهدی دال بر تأثیر GH و ۱-IGF در ناباروری وجود دارد.همه چیز درباره ناباروری در مردان/قسمت اولهمه چیز درباره ناباروری در مردان/قسمت دوم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد