همه چیز درباره نارسایی مزمن کلیه و دیالیز


همه چیز درباره نارسایی مزمن کلیه و دیالیز

همه چیز درباره نارسایی مزمن کلیه و دیالیز

 در نارسایی مزمن کلیه، کاهش کلیرانس مواد محلول خاصی که در حالت طبیعی از کلیه ها دفع می شوند، باعث تجمع آنها در مایعات بدن می شود.شایعترین نشانگرهای نارسایی کلیه BUN و کراتینین هستند، هرچند افزایش BUN در حالاتی به جز نارسایی کلیوی، مانند از وتمی پره رنال، خونریزی گوارشی یا مصرف پروتئین زیاد نیز دیده می شود. بیماران دچار نارسایی کلیه چنانچه به مرحله ESRD برسند، نیاز به دیالیز یا پیوند کلیه دارند. . اتیولوژی شامل دو دسته است: الف) اختلالات اولیه کلیه همانند گلومرولونفریت، پیلونفریت، هایپوپلازی مادرزادی و ب) اختلالات ثانویه کلیه همانند درگیری کلیه در جریان دیابت یا لوپوسی

یافته های بالینی

علایم و نشانه ها شامل بی حالی، ضعف، فراموشی، کاهش تمایل جنسی، تهوع و خستگی پذیری میباشد در برخی موارد سابقه فامیلی نارسایی کلیه وجود دارد. در بیماران قبل از سن بلوغ، علایمنارسایی رشد دیده میشود. علایم اختلالات چند سیستمی (راش پریکاردیت و آرتریت در لوپوس)، ممکن است همزمان وجود داشته باشد. افزایش فشار خون به علت  و احتباس مایعات  و هایپررنینمی وجود دارد. به علت آنمی اسیدوز متابولیک، تنفس های بیمار سریع و کوتاه بوده و تاکیکاردی وجود دارد. یافته ای عصبی همانند آستریکسیس (flapping tremor و نوروپاتی محیطی گاهی وجود دارد. در برخی بیماران پری کاردیت دیده می شود که می تواند حتی منجر به پریکاردیت فشارنده بشود. در معاینه، معمولاً کلیه ها کوچک و غیرقابل لمس است و در صورتی که قابل لمس باشد مطرح کننده APCK (کلیه پلیکیستیک)، میباشد. در معاینه افتالموسکوپیک ته چشم، رتینوپاتی هایپرتنسیو گاهی دیده میشود. بوی مخصوص اورمیک „(uremic fetor)) گاهی وجود دارد یافته های آزمایشگاهیترکیب ادرار: حجم ادرار بستگی به شدت و نوع بیماری کلیوی دارد. در صورتی که مقادیر طبیعی آب و نمک در ادرار وجود داشته باشد، بیانگر کلیه پلی کیستیک یا نفریت طبیعی خود نزول میکند، حجم ادرار اندک است. پرتئینوریمتغیر است ولی غالباً وقتی که GFR خیلی کاهش یافته، بارز نیست. آنالیز ادرار ممکن است لکوسیت های تک هسته ای و بندرت Castهای مومی پهن را نشان دهد، هرچند که مشاهده این یافته ها، غیراختصاصی است. در نارسایی مزمن کلیه نقص دیستال در اسیدی ساختن ادرار(RTA نوع I)، دیده میشود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد