همه چیز درباره نزدیکی از عقب


همه چیز درباره نزدیکی از عقب

همه چیز درباره نزدیکی از عقب

 اگرچه ذکر این موضوع خارج از ادب قلم به نظر میرسد ولی از آنجا که گفته اند:اگر بینی که نابینا و چاه استاگر خاموش بنشینی گناه استلذا تذکر آن به جا و لازم است. به تازه عروسان و بانوان و خانم ها که ابدا اطلاعاتی از عواقب ان ندارند و عفت و حیاء و ادب مانع میشود که از زنان غیر و یا مادران خود سوال کنند به آنان یادآور می شوم که هیچگاه و به هیچ وجه حاضر نشوند که همسرشان غیر از مجرای طبیعی و عادی (داخل رحم)، عملی انجام دهد.توجه داشته باشید که نزدیکی از عقب اولا ناراحتی غیرقابل تحملی در بر دارد، در ثانی رنگ را زرد و صورت را پژمرده میکند و هنگام پیری چشم را به نابینایی مبتلا میسازد چرا مرد شهوت را که بوعلی سینا آن را ماء الحیات یا آب زندگی میداند، به هدر خواهد داد.همچنین زن بیچاره را  عذاب و به مرض بواسیر مبتلا میکند و زن از غریزه جنسی هیچ لذتی نمیبرد و ممکن است از مجامعت و یا حتی از همسر خود متنفر گردد. «منی» در عقب، پشت و داخل رکتال به صورت جانوران ریزی درمی آیند و دور حلقه رکتال را بسیار ناراحت کرده و ایجاد بیماریهای رکتالی می کند، ولی برعکس غده های داخل موضوع زن که در جلوی کیسه بچه دان واقع شده از اواخر سن ۱۰سالگی در دوشیزگان مداما مستعد وآماده برای قبول «منی» میباشند و غذای غده های داخل موضع همانا منی میباشد، باز به قول شعار: جهان چون خال و خط و چشم و ابرو است که هرچیزی به جای خویش نیکوستخلاصه به هر نحو که میسر می شود ولو به عصبانیت و نارضایتی هم که منجر شود، زنان نگذارند مردان از غیر مجرای عادی مداخله کنند، چه در زمان ناپاکی و چه در زمان پاک بودن و چه در زمان آبستنی اجتناب، اجتناب، اجتناب ورزید و از عواقب سوء آن بترسید و به روزهای پیری خود توجه کنید.نزدیکی از پشت باعث بیماری ایدز در زن و مرد میشود و نیز در زمان ناپاکی نزدیکی کردن باعث ایجاد سرطان خواهد شد لذا زنان در هنگام ناپاکی هم نباید به همسر اجازه دهند که نزدیکی داخل رحمی داشته باشد. مرد نیز برای حفظ سلامت جسم خود باید از نزدیکی بر عقب جدا پرهیز نماید.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد