همه چیز درباره ویتامین ها B1 (تیامین)


همه چیز درباره ویتامین ها B1 (تیامین)

همه چیز درباره ویتامین ها B1 (تیامین)

و شاید به تبلیغات مختلف چای مضر معمولی جانشین آن چای های مفید قدیمی شده است - و من هنوز میگویم و مسلماً شما خواننده عزیز با من هم عقیده هستید که معمولاً اشخاص چای را به عشق آن دو سه تا حبه قندش مینوشند و اگر چای را بدون قند یا شکر یا شیرینی به اشخاص بدهید یقیناً خواهید دید که نمینوشند. - (که خوشبختانه اقلاً آن ضررهای چای و آن زیان های ).قند دامن گیرشان نخواهد شد روزانه مقدار زیادی ویتامین ۱۹۱ (تیامین) مصرف میکنند - آیا شما همین کار را می کنید؟ چرا سؤال کردم - برای اینکه اطفالیکه روزانه مقدار کافی ویتامین B مصرف نمی کنند رشدشان ناقص خواهد بود و برعکس اشخاصی یا اطفالیکه ویتامین به مقدار لازم مصرف مینمایند خوشبختانه رشد شان به اندازه خواهد بود احساس خستگی هم از کارهای روزانه - چه فکری و چه جسمی نخواهند کرد . و باز برعکس اگر به همین اطفال و بزرگسالان روزانه مقدار کافی ولازم ویتامین B داده نشود کسانی خواهند شد بی اشتها به غذا - مبتلا به دردهای عضلاتی ۔ مفصلی - ورم های مفصل - بدل غذاء بنابراین هر کسی در شبانه روز به منظور حفظ تعادل و سلامت .نیازمند است  اعصابش به مقدار کافی ویتامین ویتامین B ضمناً برای سوختن قند و مواد نشاسته ای بدن هم بکار میرود - یعنی همین غذائی که در شبانه روز می خوریم بخصوص سبزی ها قند - شکر - سیب زمینی - یا ساردین و از این قبیل غذاها بخوریم به همان نسبت محتاج به ویتامین B خواهیم شد  متأسفانه می توان گفت چه بسیارند کسانیکه کسر ویتامین B دارند چرا؟ برای اینکه از این چنین غذاهای لازم ویتامین B1 دار مصرف نمیکنند یا خیلی بندرت مصرف میکنند.  این را هم باید بدانیم که در بعضی از خوراکی ها ویتامین B1 به مقدار کم یافت می شود و لیکن خوشبختانه برخی غذاهای دیگری هم هستند که به مقدار زیاد ویتامین B1 دارا میباشند. به همین لحاظ ما باید در شبانه روز از این چنین خوراکی های مختلف مصرف کنیم تا احتیاج بدنمان به ویتامین B برطرف گردد. .

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد