همه چیز درباره پیوند کلیه/قسمت اول


همه چیز درباره پیوند کلیه/قسمت اول

همه چیز درباره پیوند کلیه

شرایط پیوند کلیه 

  1. A) وضعیت قلبی
کاندیدای پیوند کلیه چنانچه در معرض خطر بالای بیماری شریان کرونر (CAD) قرار داشته باشد (نظر سابقه CAD، مردان مسن یا دیابتی)، باید تحت آنژیوگرافیکرونری قرار گیرد.
  1. B) بیماری بدخیم
در فاز حاد بدخیمی، پیوند کلیه کنتراندیکاسیون مطلق  دارد. دوره انتظار برای انجام پیوند، بعد از برداشتن تومور از طریق جراحی بستگی به Stage ،grade و وجود متاستاز همراه دارد. این زمان بین ۲-۱ سال برای تومورهای با درجه متاستاز پایین تا ۵۶ سال برای بیماران با ریسک متاستاز بالا متغیر است. بیماران دچار نارسایی کلیه که دارای ندول پروستاتی، افزایش ۴mg/ml <) PSA) یا سابقه کانسر با درجه پایین پروستات باشند، باید قبل از پیوند کلیه، بیوپسی پروستات برای آنها انجام شود. بیمارانی که PSA بیشتر از mg/ml ۱۰۰ یا بیوپسی پروستات مثبت دارند (بزرگتر از Stage A)، نباید به جهت انجام پیوند در نظر گرفته شوند. 
  1. C) عفونت
عفونت فعال نیز یک کنتراندیکاسیون مطلق جهت کاندیدای پیوند کلیه مشخص نباشد، ارزیابی کاملاورولوژیک قبل از پیوند کلیه باید انجام شود. بیمارانی که HIV مثبت هستند، به عنوان عفونت فعال تلقی می شوند و پیوند برای آنها انجام نمیگیرد.
  1. D) بیماری سیستمیک و متابولیک
هپاتیت ویروسی (آنتی بادی C مثبت و یا آنتی ژنیسیته B) با ۲ تا ۳ برابر شدن افزایش مرگ و میر ناشی از سیروز پیشرفته همراه است. علی رغم این کنتراندیکاسیون نسبی، در صورتی که شواهدی دال بر اختلال عملکرد کبدی موجود نباشد، پیوند می تواند انجام شود. به طور مشابه در مورد بیماری های سیستمیک مثل بیماری Fabry، سیستینوز، آمیلوئیدوز، واسکولیت لوپوسی و اگزالوز، نیاز به ارزیابی دقیق جهت بررسی شدت و فعالیت بیماری قبل از تصمیم به انجام پیوند وجود دارد.
  1. E) بیماری های دستگاه گوارشی .
باید قبل از انجام پیوند، بهبود کامل زخم پپتیک انجام شود در صورتی که اختلالاتی در دستگاه گوارش تحتانی وجود داشته باشد یا بررسی خون مخفی در S/E مثبت باشد، باید کولونوسکوپی یا باریم انما جهت رد IBD یا بیماری .بدخیم انجام گیرد
  1. F) آنومالی های مسیر ادراری تناسلی
بیمارانی که سابقه اختلالات اورولوژیک یا عفونت های مکرر ادراری دارند، باید جهت رد رفلاکس به حالب و ارزیابی عملکرد قسمت تحتانی سیستم ادراری تحت VCUG قرار گیرند در صورت وجود ادرار باقیمانده انجامسیستواوروترومتری جهت رد مثانه اسپاستیک یا انسداد گردن مثانه، انسداد اسفنکتر و مجرا انجام می شود. در صورت وجود رفلاکس بیشتر از ۳ grade (هیدرونفروز)، نیاز به انجام نفرکتومی وجود دارد.انسداد دیستال  ادراریتولید ادرار پس از پیوند، در این بیماران که اغلب قبل از پیوند دچار نارساییکلیه انوریک بوده اند، باعث کاهش میزان انقباض گردن مثانه و استنوز به دنبال آن می شود. علاوه براین، معمولاً انتظار میرود که عملکرد عضله دترسور مثانه در بیشتر موارد، پس از مدت زمان متغیری به طور کامل بهبود پیدا کند. در طی زمان لازم برای انجام تطابق، کاتتریزاسیون متناوب تمیز (CIC) یا کاتتر سوپراپوبیک جهت بیمار به کار میرود. . H) بیماری کیستیک اکتسابی کلیه و خطر کارسینوم سلول کلیه (RCC)نشان داده شده که نارسایی مزمن کلیه، ریسک فاکتور بارزی در ایجاد کیستک اکتسابی کلیه و RCC است. کیست اکتسابی، دوطرفه بوده و خالت پیش بدخیمی دارد که تا ۴۵٪ موارد در بیمارانی که بیش از ۳ سال نارسایی کلیه داشته اند، بروز میکند. ۲۰٪ این بیماران دچار تومور کلیه می شوند. اولتراسونوگرافی پایه برای غربالگری RCC قبل از پیوند، در بیماران مبتلا به ESRD بکار میرود. این بررسی باید برای بیمارانی که یک فاکتور خطر همانند درد پهلو، سابقه توده کلیوی، هماتوری آشکار یا آنهایی که ۲ ریسک فاکتور متوسط (افزایش اندازه کیستهای اکتسابی، دیالیز بیش از ۴ سال، جنس مذکر، توده کلیوی) دارند، انجام شود. توده های مشکوک باید با CT پیگیری شوند.
  1. J) نفرکتومی دوطرفه کلیه های طبیعی قبل از پیوند
نفرکتومی کلیه های خود فرد، به ندرت قبل از پیوند مورد نیاز است. اندیکاسیون های شایع آن عبارتند از: پیلونفریت، فشارخون ناشی از افزایش رنین که به درمان دارویی پاسخ ندهد، بیماری بدخیم و سندرم نفروتیک. در بیماران انتخابی کلیه های عامل هایپرتانسیون، توسط آنژیوگرافی از طریق .پوست و آمبولیزاسیون حذف می شوند
  1. K) نفرکتومی کلیه آلوگرافت پیوندی
به ندرت اندیکاسیون پیدا میکند. پیش آگهی بیماری که پیوند مجدد میگیرد، بستگی به زمانی دارد که پیوند اولیه رد شده است. در اشخاصی که پیوند اولیه بعد از ۶ ماه رد شده - است، میزان موفقیت نسبت به کسانی که ردشدن کلیه پیوندی اولیه کمتر از ۶ ماه طول کشیده بالاتر است. اندیکاسیون های نفرکتومی کلیه پیوندی قبلی عبارتند از: رد حاد پیوند در دیالیز، تب، هماتوری آشکار، درد عضلانی پا برجا همراه دیگر علایم التهاب عمومی، خستگی، تندرنس کلیه پیوندی عفونت و فشار خون غیرقابل کنترل.همه چیز درباره پیوند کلیه/قسمت دومهمه چیز درباره پیوند کلیه/قسمت سوم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد