همه چیز درباره چربی ها…!


همه چیز درباره چربی ها…!

همه چیز درباره چربی ها...!

چربی ها

کلمه چربی یک لغت مشخص و حاکی از یک ترکیب معینی نیست زیرا شامل گروهی از مواد مختلف از جمله چربی های خنثی- اسیدهای چرب و ترکیبات غیر قابل صابونی شدن و مواد دیگری نیز میباشد.چربی اغلب به آن دسته از ترکیبات مواد خوراکی حل میشوند که از آنها برای (ethyl ether) اطلاق میشود که در آب حل نمیشوند ولی در حلال های دیگری نظیر  استخراج چربی ها استفاده میشود.سایر حلال هایی که به تنهایی و یا بطور مخلوط برای تعیین چربی موجود در مواد خوراکی بکار و مخلوط کلروفورم و متانول میباشد.یعنی چربی هایی که با حل کردن آنها در اتر استخراج میشوند و غیره و به این ترتیب (ether extract) اکستراکت مشخصات انواع چربی ها بیان میگردد.تحقیقات گستردهای برای پیدا کردن روشهای مختلفه به منظور تعیین میزان چربی مواد خوراکی نظیر غلات و مخمّرها و تخم مرغ و مغز دانه های گیاهی و غیره انجام گرفته است ولی به هرحال در اغلب این روش ها از نوعی حلال آلی استفاده میشود.این قبیل حلال های آلی در تعیین چربی مواد خوراکی که دارای ترکیبات ناسازگار با اسیدها و یا مواد قلیایی هستند کارا و خوب است. ولی چربی سایر انواع مواد خوراکی را از طریق هیدرولیز اسیدی و یا از طریق صابونی کردن که موجب استخراج کامل مقدار چربی میباشد تعیین مینمایند.تا اعداد قطعی تری بدست آیداز اسیدهای چرب اشباعنشده گروه پولیانساتوریتد (با چند اتصال مضاعف)، لینولئیک اسید و لینولنیک اسید و آراشیدونیک اسید در تغذیه مهم هستند و در بین آنها چون آراشیدونیک اسید ممکن است در بدن از لینولئیک اسید بدست آید لذا خوردن یا نخوردن آن چندان مهم نیست.مضافا به اینکه این اسید چرب یعنی آراشیدونیک اسید کمتر از یک درصد چربی های حیوانی را تشکیل بدهد (به استثنای جگر که در حدود ۲ درصد دارد) و بعلاوه کمتر از یک درصد روغنهای نباتی را تشکیل میدهد.عوامل نشاندهنده غیر طبیعی بودن سوختوساز چربی در بدن شامل، مقدار کلسترول در پلاسمای خون، نسبت کلسترول به و گلیسریدها و (Lipids) فسفولیپید در پلاسما، وضع لیپوپروتئین و سرم خون و نحوه توزیع اسیدهای چرب بین تکه های شبه چربی در خون میباشد.(Phospho lipids) کلسترول و فسفولیپیدها اندازهگیری مقدار کلسترول در پلاسمای خون از قدیمترین و درعینحال آسانترین روشها میباشد که نتیجه آن را نیز میتوان به آسانی تفسیر نمود. بالا بودن مقدار کلسترول در پلاسمای خون در برخی موارد یکی از عوارض فرعی دیابت است که در نتیجه مختل شدن سوختوساز چربی در خون و مختل شدن سوختوساز قند در خون بوجود میآید و بلافاصله در مواردی که انسولین تزریق میشود پس از تزریق انسولین مقدار کلسترول تعدیل میشود.در اشخاص مسنتر از ۶۵ سال مقدار متوسط کلسترول ممکن است کاهش یابد و یا ممکن است توجیه پایین بودن مقدار کلسترول در اشخاص مسنتر از ۶۵ سال این باشد که اشخاصی که دارای کلسترول خون کمتر هستند بیشتر عمر میکنند. در مردهایی که سابقه ابتلای به بیماری آسیب در عروق اکلیلی قلب داشته اند دیده شده است که مقدار کلسترول خون آنها زیاد ۵۰ میلیگرم درصد بالاتر از مقدار طبیعی برای آن سنین بوده است. - ۴۰ سالگی ۱۰۰ - بوده مخصوصا در ۵۰ مردهایی که در یک روستا با برنامه غذایی محدود و بیشتر مواد طبیعی زندگی میکنند معمولا از مردهای بازنشسته با سن مشابه که در شهرها و در خانه های شهری با داشتن آزادی بیشتری در انتخاب غذاهای متنوعتر و چرب و مقدار خوراک، بیشتر زندگی میکنند کلسترول خون کمتری دارند.مقدار کلسترول خون در بیماران مبتلا به دیابت در دورانی که وزن آنها در حال زیاد شدن است معمولا افزایش مییابد و همچنین در مورد اشخاصی که غده تیروئید آنها خوب کار نمیکند و سایر اشخاصی که به دلائلی انرژی کمتری برای سوخت و ساز مصرف میکنند نیز مقدار کلسترول بالا میرود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد