همه چیز درباره کبد


همه چیز درباره کبد

همه چیز درباره کبد

  پزشک را فراموش نکنیداکنون می خواهیم بازدیدی از قوانین اصلی بهداشت بعمل آوریم و در نتیجه تندرستی جسمی را در وجود شما تولید و حتی المقدور دوره پیری را بتأخیر اندازیم تمام دستوراتی که به شما داده شده در موقع ابتلا بمرضی برای شما کافی است و شما را از رفتن نزد طبیب بی نیاز میکند؟ محققاً خیر. من این مطلب را گفته ام و هنوز هم تکرار می کنم. بمحض اینکه اندک احساس ناراحتی کردید بلاتردید نزد پزشک آزموده بشتابید. ولی خوب است شما هم قبلاً با  ساس و منشاء مرض خود پی ببرید. زیرا در این قسمت کورکورانه رفتار کردنعلاج مشکل بنظر می سد برای اجرای این منظور خودتان درست دقت کنید مثلاً: پنجاه یا شصت یا هفتاد سال دارید و شاکی هستید از اینکه مانند ده یا پنج سال پیش رشید نیستید عمل هضم بتانی و خیلی مشکل انجام میگردد و مواد چربی دار برای معده تان مانند سرب است صورت تان بعد از هر غذا تولید نزف الدم میکند و عاجز از سرما شده اید رفتارتان تغییر کرده و خیلی عصبی، بد خلق و مضطرب هستید و بکمترین کوششی احساس خستگی می کنید در شب خیلی بد می خوابید. احلام و کابوس های وحشتناک شما را از خواب می پراند صبح میشود میخواهید هنوز در رختخواب باقی باشید در ساعات اولیه روز حالت خوبی ندارید و فقط در بعدازظهر شروع بچابک شدن می کنید و بخود می گوئید بهتر است با پزشک مشورتی بکنیم؟ پس تردیدی نداشته فوراً بنزدش بشتابید. زیرا اگر پشت گوش بیاندازید و بدرد خود واقعی ننهید آنوقت بهبودی مرض خیلی مشکل بنظر میرسد. ولی قبل از مشورت با پزشک خوب است از عواملی که باعث تولید آن مرضی گردیده دقت کنید و سعی نمائید علت مرض را تشخیص دهید تا در صورت درمانهای پزشک سودمند افتد در اینجا با یک رشته پرسشها این موضوع را کاملاً خواهید آموخت: بدواً به کبد خود فکر کنید وظیفه علم الاعضائی پراهمیتش را بفهمید. الف - کبد مدافع بدن در برابر سموم است که بکلی اثرات آنها را خنثی می کندب - کبد بواسطه عمل قندی و مواد جوش آورنده اش یک بخاری برای بدن محسوب میشود ت - کبد مولد ماده صفرائی است و جهاز هاضمه شما را جاروب میکند و روده ها را از سموم تصفیه و عضلات را نیرومند میکند و آلت هاض بشمار میرود. بدینوسیله عامل مهمی برای جلوگیری از یبوست است. دانستن اینکه کبد شما ناتوان شده است این پرسش ها رابا وضع مزاجی خود  تطبیق دهید.آیا میتوانید مواد چربی دار را هضم کنید؟ مانند کره، روغن، چاشنیها، تخم مرغ، شیر، شوکلات، کلوچه؟ اگر جواب منفی باشد خطا از ناحیه کبد شما است.۲- آیا خواب خوشی دارید یا خیر؟ و بمحض اینکه وارد رختخواب شدید سنگین می شوید و عمیقانه بخواب می روید؟ و پس از دو ساعت بواسطه کابوش وحشتناک ناگهان از خواب می پرید سبب این امر کبد شما است.r- در موقع بیدار شدن حالت تان خراب است؟: دهان تلخ و حالت تهوع بشما دست میدهد. با وجود استراحت شب خسته هستید؟ و صبح کاملاً سست و بی حس هستیبد.۴- آیا فوق المعده تان حساس است؟ برای پاسخ دادن باین پرسش - ذیل رابعمل آورید۔ در حال ایستاده انگشت شستتان را در وسط گودی فوق المعده و در رأسی استخوان یعنی محاذی قطعه چپ کبد فرو برید اگر حساسیتی در آن وجود داشته باشید کبد شما است که باعث ان شده و این حساسیت می تواند باندازه شدید بشود که نتوانید بیک کمربند تنگی که بشلوار بسته اید تاب آورید این کبد است که بجزئی فشاری حساس می شود و ان مریض است.۵- ایا تسمه چرمین (لون) درد شما را تسکین میدهد؟ تجربه ذیل پاسخ این پرسش را میدهد در حال ایستاده شکمتان را با دو دست بگیرید و آنرا بلند بکنید اگر احساس تخفیف درد و رفع خستگی کردید هیچ تردید نکنید از اینکه هنوز هم کبد را مقصر بدانید. در تمام این احوال خبط از ناحیه کبد شما است و آنست که کند کار میکند ولی اگر برعکس کبدتان در نهایت تندرستی کارکند و اگر تندی عمل غده در قیه هم باین سرعت عمل کبد اضافه شود آنوقت اسید کلوریدریک عصیر معدی اضافه می شود و اشتهایتان خیلی زیاد خواهد شد

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد