همه چیز در مورد آمفتامین !!


همه چیز در مورد آمفتامین !!

همه چیز در مورد آمفتامین !!

۴-MTA

MTA-4، یا ۴- متیلتیو آمفتامین، محرکی صناعی است که از نظر شیمیایی شبیه به آمفتامین ها و اکستازی است. مطالعات نشان داده اند که MTA-4 حدود ۶ تا ۳۳ بار قوی تر از اکستازی است.MTA-4 نخستین بار در سال ۱۹۹۲ توسط دیوید نیکلاسی، استاد شیمی دانشگاه پوردیو ساخته شد، و در اصل به عنوان داروی ضدافسردگی و مکمل غذایی بود. به گفته ی نیکلاس، او و همکارانش به دنبال داروی جدیدی بودند که باعث تولید سروتونین (انتقال دهنده ی عصبی مرتبط با خلق وخو) در مغز شود. در واقع، -۴ MTA نشان داد یک آزادکننده  قوی سروتونین است، ولی اثرات بسیار خطرناکی دارد که نمی توان آن را یک ضدافسردگی مفید دانست. در طی سالهای دههی ۱۹۹۰، برخی توزیع کنندگان بازار سیاه مواد MTA-4 را به افرادی که اکستازی میخواستند میفروختند. به این ترتیب در بسیاری از باشگاه های شبانهای انگلستان و ایالات متحده رواج پیدا کرد، ولی همه  کسانی که آن را مصرف کردند سرخوشی ناشی از آن را دوست نداشتند. احتمال مصرف بیش از حد آن نیز بیشتر از اکستازی یا دیگر مواد محفلی بود. یک مصرف کننده درباره ی MTA-4 میگوید نه روانگردان، و نه محرک واقعی، ... من دیگر مصرف نمیکنم و به کسی هم توصیه نمیکنم، به رغم تجارب منفی مثل این مورد، مردم - مخصوصاً مصرف کنندگان حرفه ای اکستازی -- به مصرف MTA-4 ادامه میدهند.MTA-4 معمولاً به شکل قرص های کرم رنگ فروخته می شود. به برخی مصرف کنندگان MTA-4 گزارش کردهاند که سرخوشی شبیه به سرخوشی ناشی از مصرف اکستازی یا مواد آمفتامینی به آنها داده است. مصرف کنندگان ممکن است اثرات تحریکی، مثل سرخوشی، افزایش انرژی، و توهم خفیف هم احساس کنند. برخی نیز مدعی هستند MTA-4 به آنها آرامش میبخشد. اثر MTA-4 میتواند تا ۱۲ ساعت باقی بماند.خطرات جسمانی متعددی با مصرف MTA-4، همراه است. مخصوصاً مصرف MTA-4 همراه با مواد دیگر مثل اکستازی و کوکائین خطرناک است. مصرف MTA-4 چه به تنهایی و چه همراه با مواد دیگر می تواند باعث بالا رفتن خطرناک دمای بدن شود که میتواند به از کار افتادن اندام های بدن یا حتی مرگ منجر شود. در واقع، لااقل ۱۵ مرگ ناشی از مصرف MTA-4 در اروپا گزارش شده است. به رغم خطرات مصرف MTA-4، این ماده هنوز در دسته بندی قانون مواد تحت کنترل ایالات متحده جای داده نشده است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد