همه چیز در مورد اسهال و استفراغ!!


همه چیز در مورد اسهال و استفراغ!!

همه چیز در مورد اسهال و استفراغ!!

اسهال و استفراغ

هنگامی که اسهال با استفراغ توأم باشد خاکشیر و تاج ریزی را با هم بجوشانید و آب صاف کرده ی آن را با نبات شیرین کنید و به مرور بنوشید.
  •  تاجریزی را به تنهایی بجوشانید و به مرور آبش را بنوشید.
  •  خلال نارنج ساییده شده را با عسل مخلوط و روزی سه قاشق میل فرمایید.
  • ۲۰ گرم تباشیر هندی را نرم بسایید و با یک لیتر عرق نعناع مخلوط و هر ۱۵ دقیقه یک فنجان بنوشید.
  • گل تباشیر، تباشیر قلمی، تباشیر صدفی و جوهر تباشیراز هر کدام ۵ گرم همه را نرم بسایید و با یک لیتر آب جوش یا عرق نعناع مخلوط و هر ساعت یک فنجان بنوشید
  • نعناع خشک ۱۰ گرم، هل شش نخود و تباشیر هندی 5 گرم همه را بجوشانید و آب آن را به مرور بنوشید

اسهال و استفراغ اطفال

  • برای درمان اسهال و استفراغ اطفال باید روزانه به مقدار ۱۰ سانتی گرم نمک به شیر او اضافه کنید. به روزی یک الی سه لیتر آب جوشیده  سرد شده ای که در هر لیتر آن ۴ مثقال سزم نمکی حل کردهباشید را به مرور به او بخورانید.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد