همه چیز در مورد انتقال مصدوم!!


همه چیز در مورد انتقال مصدوم!!

همه چیز در مورد انتقال مصدوم!!

انتقال مصدوم

راحتى و ايمنى از اولين ملاحظاتى است که بايد در مورد يک مصدوم رعايت شود و هميشه بايد متوجه باشيد که بر اثر بى‌دقتى در حمل، حال او بدتر نشود. مهمترين قاعده‌اى که بايد به‌خاطر داشته باشيد اين است که نبايد مصدومى را که شديداً جراحت برداشته يا شخصى که به‌طور وخيمى حال آن بد شده است حرکت بدهيد، مگر آنکه خطرى فورى جانى وى را تهديد کند، جابه‌جائى مصدوم را به اورژانس واگذار کنيد. بهتر آن است که مزاحم مصدوم نشويد و او را به حال خود بگذاريد، دنبال کمک بفرستيد و کمک‌هاى اوليه را در همان محل در مورد او اجراء کنيد. اگر خطرهائى مثل آتش، فرو ريختن آوار يا گاز سمى جان مصدوم را تهديد مى‌کند، بدون آنکه خودتان را به خطر بى‌اندازيد مصدوم را هرچه سريع‌تر از محل دور کنيد. در غير اين‌صورت، به‌ويژه زمانى که مصدوم بيهوش است قبل از حرکت دادن يک معاينهٔ کامل از او به‌عمل بياوريد. روش‌هاى متعددى براى حمل مصدوم با استفاده از يک يا چند نفر وجود دارد، مثلاً درست کردن جايگاه با دست، حمل با صندلي، بلند کردن با پتو، و حمل به‌وسيله برانکارد. انتخاب روش بستگى به اين موارد دارد: ماهيت و شدت جراحت؛ تعداد کمک‌کننده‌ها و امکاناتى که در دسترس هست؛ ساختمان بدنى مصدوم؛ فاصله تا مقصد؛ و شرايط راه عبور.فرد مصدوم را انتقال نمی دهید مگر اینکه حادثه و مصدوم را ارزیابی کرده و کمک های اولیه را نیز انجام داده باشید. تنها مورد استثناء زمانی می باشد که مصدوم در صحنه آسیب در معرض خطر است.در صورت نیاز پس از رعایت موارد بالا و پس از انجام کمک های اولیه بر روی مصدوم برای انتقال با توجه به عوامل زیر اقدام به حمل مصدوم می کنید:عوامل مؤثر در انتخاب نوع حمل ۱- وزن مصدوم۲- وضعیت جسمانی مصدوم از نظر آسیب ها وارده۳- مسافت مسیر و وضعیت آن ۴- وضعیت روانی مصدوم ۵- تعداد امدادگر ۶- آمادگی جسمانی امدادگر ۷- وسایل و امکانات موجود.اصول و شرایط حمل ها ۱- تنها زمانی که لازم باشد، مصدوم را حمل می کنید. ۲- حمل نباید صدمات مصدوم را بیشتر کند.۳- هنگام حمل، تا حد امکان مصدوم باید کمتر تکان بخورد. ۴- کل بدن مصدوم را یکپارچه تکان دهید. ۵- از حمل مناسب استفاده کنید. ۶- از روی مصدوم عبور نکنید زیرا ممکن است گل، خاک و سنگریزه از کفش شما روی او ریخته شود. ۷- آنچه که می خواهید انجام دهید و نحوه انجام آن را برای مصدوم توضیح دهید، چرا که اگر شرایطش اجازه دهد، میتواند به شما کمک کند. ۸- محکم گام بردارید و فاصلهٔ بین گام هایتان حدود یک وجب باشد. ۹- برای بلند کردن و پایین گذاشتن بیمار، پاهای خود را خم کنید و پشتشان را مستقیم نگاه دارید. ۱۰- برای قدرت و تعادل بیشتر، بازوانتان به بدنتان نزدیک باشد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد