همه چیز در مورد ایدز!!


همه چیز در مورد ایدز!!

همه چیز در مورد ایدز!!

 مرحله بیماری پیشرفتهوقتی   عفونت  HIV کنترل نشود و سلولهای CD4 به کمتر از ۵۰ سلول در میلیمتر مکه کاهش این فرد به مرحله نهایی بیماری میرسد. این مرحله با افزایش احتمال انواع انتهای سرطان ها، مشکلات نورولوژیکی و تحلیل رفتن قوا همراه است، هر یک از این نشانه ها به علت سرکوب شدید دستگاه ایمنی به بدن هجوم میآورند. اغلب چندین بیماری به طور همزمان فرد را مبتلا میکند. بدون درمان ضربتی، مرگ سریع بیمار را تهدید میکند.درمان ایدزکنترل عفونت HIV باید خیلی سریع انجام گیرد. بنابر این درمان فرد مبتلا به HIV باید به وسیله یک متخصص و با نظارت کامل صورت گیرد. کسانی که با بیماران کار می کنند باید همیشه آنها را تحت کنترل کامل داشته باشند. مبتلایان باید با جدیدترین روش ممکن تحت درمان قرار گیرند و در طولی درمان غلظت RNA مربوط به HIV و تعداد سلولی ها "CD4 به طور مداوم اندازه گیری شود. تغذیه و فعالیت بدنی از مهمترین روشی های درمان جانبی برای این بیماری به حساب می آیند. برای شروع ورزشی، این بیماران باید تست ورزش بدهند تا توصیه های تمرینی درستی برایشان در نظر گرفته شود.با انجام‌ آزمایش‌ خون‌ و آزمون‌ پادتن‌ ضد ویروس‌ ایدز (ممکن‌ است‌ حتی‌ تا شش ماه‌ پس‌ از آلودگی‌ مثبت‌ نشود) می‌توان‌ بیماری را تشخیص‌ داد.در بیمارانی‌ که‌ آلودگی‌ به‌ ویروس‌ ایدز تشخیص‌ داده‌ می‌شود، باید وجود سایر بیماری‌های‌ آمیزشی‌ و سایر عفونت‌ها مثل‌ سل‌ نیز مورد بررسی‌ قرار گیرد.در صورت‌ بروز عوارض‌، ممکن‌ است‌ نیاز به‌ بستری‌ شدن بیمار‌ باشد. توجه‌ داشته‌ باشید که‌ تشخیص‌ زودهنگام‌ کمک‌ کننده‌ است‌. اگر در معرض‌ خطر هستید،‌ هر چه سریع تر به پزشک مراجعه‌ کنید، حتی‌ اگر احساس‌ می‌کنید که‌ در سلامت‌ کامل‌ به‌ سر می‌برید.اگر می‌خواهید حامله‌ شوید، یا این‌ که‌ حامله‌ هستید، انجام‌ آزمون‌ ویروس‌ ایدز ممکن‌ است‌ کمک‌ کننده‌ باشد. در صورت‌ مثبت‌ بودن‌ آزمون‌ ویروس‌ ایدز به‌ هنگام‌ حاملگی‌، با درمان‌های‌ مخصوص‌ می‌توان‌ احتمال‌ عفونت‌ در نوزاد را به‌ حداقل‌ رساند.از تماس‌ با افرادی‌ که‌ دچار عفونت‌ هستند، پرهیز کنید.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد