همه چیز در مورد خواص دارویی  جنتیانا


 همه چیز در مورد خواص دارویی  جنتیانا

 همه چیز در مورد خواص دارویی  جنتیانا

 ریشه جنتیانا داروهای ایده آلی است که در مورد کم خونی، تقویت  کننده خون است و همچنین در مورد  دستگاه گوارش روده ها بسیار مؤثر و شفابخشی است جنتیا تب بر و ضدعفونی کننده کبد است و همچنین، دستگاه اعصاب را تقویت می کند.معالجه کم  خونیسی تا چهل گرم ریشه جنتیانا را که خشک کردهاید بکوبید تا گرد شود و بعد آن را در یک لیتر گلاب بریزید، اگر مبتلا به کمخونی شده اید، هر از غذا یک ته استکان کوچک از آن بنوشید. این نوشابه اشتها را تحریک و کمخونی را برطرف میسازد.معالجه زخم هاصدگرم ریشه جنتیانا را در یک لیتر آب سرد بخیسانید و بعد ظرف محتوی آن را روی آتش بگذارید تا بجوش آید و ده دقیقه بجوشد. بعد، آن را صاف کنید و بگذارید نیمه گرم شود و زخم های خود را با این جوشانده بشویید تا التیام پیدا کندمعالجه اختلالات هاضمهسی گرم ریشه جنتیانایی خشک را بکوبید تا گرد شود و بعد آن را در یک لیتر آب جوش بریزید و چهارساعت بحال خودش بگذارید تا دم بکشد. بعد، آن را صافی کنید و با عسل شیرین سازید و بعد از غذا یک فنجان از آن را بنوشید.این دمکرده عمل هضم شما را آسان کرده و ترشی معده تان از بین خواهد برد و احساس خواهید کرد، که دیگر از غذا سنگین نشده اید.معالجه تبریشه جنتیانا را به مقدار ده تا سی گرم در یک لیتر آب جوش بریزید و چهار ساعت آن را دم کنید، بعد با عسل شیرین سازید. و هرروز دو تا سه فنجان از آن را بنوشید. این دمکرده تبهای متناوب را بکلی ریشه کن میکند و برای تب مالاریابی اندازه مفید و مؤثر است.معالجه بحران های کبدیده تا سی گرم ریشه جنتیانا را بکوبید تا گرد شود، بعد آن را در یک لیتر آب جوش دم کنید و چهار ساعت بگذارید بماند تا دم بکشد، بعد آن را صاف کنید و با عسل شیرین سازید و بعد از هر غذا یک فنجان از آن را بنوشید. این دمکرده تقویت کننده کبد است.معالجه نقرسده تا سی گرم ریشه جنتیانا را بکوبید و آن را در یک لیتر آب جوش به مدت چهار ساعت دم کنید و بعد آن را صاف کرده و با عسل شیرین سازید و هر روز یک فنجان از آن را بعد از غذا بنوشید. این دمکرده را برای اشخاصی که دوره نقاهت را در نقرس های متورم میگذرانند نیز توصیه می کنیم.معالجه خستگی مفرطسی تا چهل گرم ریشه جنتیانا را در یک لیتر گلاب بریزید و دوازده روز بگذارید بماند و بعد هرروز یک قاشق سوپخوری از آن را قبل از غذا بخورید. این نوشابه تقویت کننده سیستم اعصاب است و آن را در مورد معالجه خستگی های مفرط تجویز می کنند. همچنین، برای معالجه خستگی مفرط با جنتیانا، می توانید ده تا سی گرم از ریشه جنتیانا را بکوبید و گرد کنید و آن را در یک لیتر آب جوش بریزید و چهار ساعت بگذارید دم بکشد و بعد آن را صاف کنید و با عسل شیرین سازید و بعد از هر غذا یک فنجان از آن را بنوشید.معالجه اختلالات پیریسی تا چهل گرم ریشه جنتیانا را بکوبید و در یک لیتر گلاب بریزید و آن را دوازده روز بگذارید بمالد و بعد یک پیاله کوچک از آن را قبل از هر غذا بنوشید. این نوشابه اختلالات پیری را برطرف میکند و اگر بعلتی گلاب نمیخورید، گرد جنتیانا را در آب بریزید و بنوشید. توجه کنید که اگر از مقادیری که در نسخه های بالا تعیین کردیم مقدار جنتیانا را زیادتر کنید موجب سستی همراه با دل بهم خوردگی و سردرد عارض خواهد شد.پس دقت کنید و از مقداری که تعیین شده است تجاوز نکنید.ریشه جنتیانا اساس بسیاری از نوشابه های اشتهاآور است که در تجارت، به اسامی و علائم مختلف تجارتی، آن را میفروشند.عرق جنتیانا را مردم کوهنشین در فرانسه میسازند و آن را داروی هر دردی می شناسند و در موارد ضروری مصرف می کنند، با وجود این گرد جنتیانا را برای رفع مستی بکار می برند که شاید دهاتیان فرانسه و بسیاری از مردم چیزی از آن ندانند!

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد