همه چیز در مورد دستگاه ادراری!!


همه چیز در مورد دستگاه ادراری!!

همه چیز در مورد دستگاه ادراری!!

دستگاه ادراری

به عنوان یک واحد تصفیه کنندهخون در بدن عمل میکند که مواد زاید و آب اضافی را به صورت ادرار از خون جدا کرده و از بدن خارج می سازد. دستگاه ادراری از یک جفت کلیه، یک جفت حالب (که ادرار را از کلیه ها به مثانه می برند)، یک مثانه و یک پیشابراه (که ادرار را از مثانه به خارج بدن می برد)تشکیل شده است.از آن جایی که دستگاه ادراری خون را تصفیهمی کند، وظیفه  تنظیم میزان آب بدن و حفظ تعادل مایعات بدن را نیز بر عهده دارد. کلیه ها هورمون هایی هم تولید می کنند که یکی از این هورمون ها به کنترل فشار خون کمک می کند. در هر شبانه روز ۳۰۰ بار تمامخون از کلیه ها تصفیه میشود یعنی  کلیه ها در هر شبانه روز حدود ۲۰۰ لیتر خون تصفیه می کنند. هر عملی که مادر زندگی روزمره  خود انجام میدهیم (از خوردن و نفس کشیدن گرفته تا راه رفتن و دویدن) به خاطر واکنش های شیمیایی است که در سلول ها ایجاد شده و به داخل جریان خون ریخته می شوند. برای این که بدن ماسالم باقی بماند باید این مواد زاید تصفیه شده و از بدن خارج شوند و این کار وظیفه اصلی دستگاه ادراری می باشد. کلیه ها به آئورت که اصلی ترین شریان بدن می باشد و مستقیماً از قلب بیرون می آید متصل هستند. هنگامی که بدن در حال استراحت می باشد، حدود یک چهارم خونی که از قلب تلمبه می شود بهکلیه ها می رسد . این خون بعد از اینکه در کلیه ها تصفیه شد، دوباره از طریق ورید آجوف تحتانی (و ناکاوا) که بزرگترین ورید بدن می باشد، به قلب برمی گردد.هر کلیه از حدود یک میلیون واحد تصفیه کننده کوچک به نام نفرودن تشکیل شده است. هر نفرون ازيک کلاف مو يرگى په نام کلومرول و يک لوله  درازو باریک به نام توپول کلیه تشکیل شده است. منافذی که در گلومرولها وجود دارند اجازه می دهند که فقط بعضی از مولکولهایی که در خون وجود دارند (براساس شکل و اندازہ شان) آن عبور کنند. برای مثال گلبولهای قرمز خون و پروتئینهایی که در خون وجود عبور کرده وارد مایع تصفیه شده بشوند. ولی مولکولهای کوچک تر مثل گلوکز (قند خون) که از این منافذ عبور میکنند، دوباره جذب جریان خون شده و به خون برمی گردند. در آخر مایعی که در توبولها باقی میماند را اصطلاحاً ادرار می نامند که ترکیبی از مواد زاید (مثل اوره) و سایر موادی که بدن به آنها نیاز ندارد (مثل آب اضافی و نمک) می باشد.  این تصفیه ی دایمی و پیوسته ی خون نه تنها مواد زاید و مضر را از بدن خارج می سازد بلکه به تنظیم  میزان آب بدن  نیز کمک می کند  برای مثال اگر شما بیش از مقداری که برای بدن لازم است. آب بنوشید، این آب اضافی از طریق ادرار از بدن خارج می شود، با این حال اگر زمانی شما نیاز به حفظ آب در بدن داشته باشید کلیه ها تا آنجا که ممکن است کمتر آب را به خارج بدن می فرستند و ادرار را غلیظتر می کنند. به علاوه اگر خون شما خیلی اسیدی و یا خیلی قلیایی شود کلیه ها با تغییر میزان اسیدیته ادرار باعث اصلاح آن می شوند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد