previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

همه چیز در مورد کتامین!!


همه چیز در مورد کتامین!!

همه چیز در مورد کتامین!!

مصارف مجاز کتامین

کتامین داروی تضعیف کنندهٔ سلسله اعصاب مرکزی و هوشبری است. این دارو در سال ۱۹۶۳ به عنوان جایگزینی برای فن‌سیکلیدین و برای مصرف در دامپزشکی تولید شد.در مقایسه با برخی دیگر از داروهای هوش‌بری، کتامین کم‌خطرتر است چون تنفس و گردش خون را متوقف نمی‌کند و عق زدن غیر ارادی (gag reflex) را از کار نمی‌اندازد.

کتامین در انسان آثار توهم‌زا ایجاد می‌کند و به این علت در پزشکی استفاده‌ٔ کمی دارد، اما همچنان در دامپزشکی برای هوشبری رایج است. کتامین برای این آثار توهم‌زا مورد مصرف تفریحی قرار می‌گیرد.

علاوه بر مصرف کتامین به عنوان هوش بر در دامپزشکی، و در موارد نادر، برای هوشبری در انسان، کتامین برای مصارف دیگر هم مورد تحقیقی قرار گرفته است. در روسیه، تحقیقات نشان دادهاند که کتامین به درمان اعتیاد به الکلی و نیز هراسی کمک می کند.

تحقیقی درسال ۲۰۰۶ در ایالات متحده نوید ، مؤثر بودن کتامین در درمان افسردگی داشت که بسیار سریع تر از داروهای معمول ضدافسردگی تأثیر می کرد. محققان کتامین مایع را به ۱۸ بیمار افسرده تزریق کردند. بیماران اثرات گسستی کتامین را احساس کردند، ولی چند ساعت بعد که این اثرات از بین رفتند، این بیماران خلق وخوی بهتری را گزارش کردند. در پایان نخستین روز درمان، ۷۱٪ آنها گفتند که احساس بهتری نسبت به پیش از تزریق کتامین دارند.

این بهبود خلق وخو حدود یک هفته باقی ماند. حدود ۸ تا ۱۰ هفته درمان با سایر داروهای ضدافسردگی طول می کشید تا چنین بهبود چشم گیری حاصل شود. یکی از محققان گفت که کتامین تزریقی روی بیماران افسرده به شکلی تأثیر کرد که تقریباً مثل روشنی کردن دوباره ی کامپیوتر بود. بر اساس این تحقیق، کتامین با هدف قرار دادن ماده ی انتقال دهنده ی عصبی به نام گلوتامات، افسردگی را درمان می کند. بیشتر داروهای ضدافسردگی روی سروتونین یا نوراپینفرین اثر می گذارند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد