همه چیز در مورد گلبول های سفید!!


همه چیز در مورد گلبول های سفید!!

همه چیز در مورد گلبول های سفید!!

سلولهای محافظ خون

گویچه‌های سفید (لوکوسیت‌ها) یا گلبول‌های سفید از یاخته‌های خون هستند. گویچه‌های سفید بخشی از دستگاه ایمنی بدن هستند و بدن را از بیماری‌های عفونی محافظت می‌کنند. لوکوسیت‌ها بر خلاف اریتروسیت‌ها هسته‌دار و متحرک هستند.در انسان بالغ گویچه‌های سفید در مغز استخوان جناغ و لگن خاصره و جمجمه ساخته می‌شوند (در کودکان مضافاً در استخوان لوله‌ای دست‌ها) و در خون آزاد می‌شوند. گویچه‌های سفید سپس در مغز استخوان٬ و تیموس "می‌آموزند" که دقیقاً چه نوع وظیفه دفاعی به عهده دارند و چه چیزهایی خودی و چه چیزهایی غیر خودی (دشمن) محسوب می‌شوند. گلبول های سفید خون، پلاسماسل ها و ماکروفاژها سلولهای محافظ خون در دستگاه دفاعی بدن به شمار میروند. این سلولها در تمام بافتها و اندام های بدن وجود دارند. اعتقاد بر این است که ماکروفاژها ماده ای به نام «اینترفرون» تولید و مقدمات تولید پادتن (آنتی کورها و آنتی بادی ها) را فراهم میسازند. در بدن انسان تولید پادتن به طور کلی به همکاری دو گروه سلولهای دفاعی به نام سلولهای (T) و سلولهای B بستگی دارد که این امر تحت تأثیر یکی از غدد درون ریز به نام غده «تیموس» که در حد فاصل گردن و قفسه سینه قرار گرفته انجام می شود. گلبول های سفید نابالغ از درون گردش خون جذب شده درون سلولهای مختلف از نوع (T) رشد یافته بالغ می گردند.

تاکنون سه نوع سلول اT) شناخته شده است:

۱- سلول (T پاور ۲- ساول (T) قاتل ۳- سلولی (T)، فرونشاننده تصور بر این است که تبدیل سلولهای « B در مغز استخوان به وقوع میپیوندد. هنگامی که سلولهای (T)، مواد خارجی مهاجم را در بدن شناسایی میکنند، دور این مواد را گرفته و در واقع آنها را محاصره کرده به حمله ای شیمیایی دست میزنند. این سلولها همچنین ماکروفاژها را نیز احضار میکنند تا مهاجمین را بلعند. هنگامی که سلولهای B با مهاجم خارجی روبه رو می شوند برای خنثی کردن یا از بین بردن این مهمانان ناخوانده، پادتن های اختصاصی تولید میکنند و سلولهای (T) برای کمک به سلولهای « B در جهت تولید پادتن  به عنوان سلولی یاور وارد عمل می شوند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد