همه چیز در مورد گوش داخلی و اجزای آن ….


 همه چیز در مورد گوش داخلی و اجزای آن ….

 همه چیز در مورد گوش داخلی و اجزای آن ....

 ۳ مجرای پیچیده موازی و مجاور همScala Ympani & scala Vestibuli محتوی پری لنف پریوست از سطح خارجی به داخل مجرای حلزونی به صورت رباط مارپیچی پیشروی می کند و در طول خود با غشاء بازیلر (دارای رشته های کلاژن و ارتجاعی) پوشیده شده است. مجرای حلزونی سرانجام با پرده رایسنر تکمیل میشود که خود از ۲ لایه سلول ایتلیال پهن تشکیل شده است. عضو کرتی : عضو دریافت اصوات که روی انتهای کناری غشاء بازیگر مجرای حلزونی تکیه دارد. در عضوکرتی، پرده تکتوریال با سطح مزایا سلولپاى مرکزی کوچکی که در مقطع عرضی مثلثی است دیده میشود و از داخل و خارج با سلولهای pillar احاطه شده است. وستیبول: وستیبول استخوانی دوکیسه دارد به نام لابیرنت غشایی (اوتریکول و ساکول) اوتریکول و ساکول با سلولهای اپیتلیال پهن پوشیده شده و در انتها دریچه ای به مجرای اندو لنفاتیک ارتباط دارنل. کانون اوتریکول اپیتلیومی دارد متشکل از (نورواپیتلیال) + عمقی (پشتیبان) مشکی بر غشاء پایه و بافت همبند از سلولهاى سطحی که در ماده ژلاتینی محتوى ذرات معدنی غوطه ورند، رشته های عصب وستیبولر شروع میشود.گوش داخلی پستانداران متشکل از یک سری مجاری و ساک‌های غشایی (لابیرنت غشایی) است که درون پوششی استخوانی (لابیرنت استخوانی) قرار گرفته‌اند. لابیرنت استخوانی نیز درون استخوان تمپورال قرار دارد. لابیرنت غشایی محتوی اپی‌تلیوم حسی شنوایی و وستیبولار است و درون آن مایع آندولنف قرار دارد. ترکیب یونی مایع آندولنف به مایعات درون سلولی نزدیک است یعنی دارای غلظت بالای پتاسیم (K+) و غظت پایین سدیم (Na+) است.بین لابیرنت غشایی و استخوانی نیز مایع پری لنف وجود دارد که غلظت سدیم آن بالا و غلظت پتاسیم آن پایین است و از این حیث با مایعات خارج سلولی و مغزی- نخاعی مشابه می‌باشد. برای حفظ این اختلاف یونی بین آندولنف و پری لنف، لابیرنت غشایی توسط یک لایه اپی‌تلیومی دارای چندین نقطه اتصال، احاطه گردیده است.در سال ۲۰۱۳ دانشمندان پی بردند که عامل بازدارنده گاما سکرتاز بر روی سلول‌های مویین گوش درونی اثر احیاء‌کننده دارد. این دستاورد برای درمان مؤثر ناشنوایی بسیار با ارزش است. گاما سکرتاز سابقا برای درمان آلزایمر مورد آزمایش قرار گرفته بودگوش داخلي از تعدادي حفره استخواني به نام دالان يا لابيرنت استخواني تشكيل شده كه كيسه ها و مجاري غشايي به نام لابيرنت غشايي درون اين حفرات قرار مي گيرند.لابيرنت استخواني شامل دهليز، سه مجراي نيم دايره اي و حلزون است. اين حفره های استخواني حاوي مايع شفافي به نام پري لنف است كه از نظر تركيب يوني شبیه مایع خارج سلولي است ولي نسبت به آن پروتئين كمتري دارد. درون لابيرنت استخواني،‌ كيسه ها و مجاري ای به نام لابيرنت غشايي قرار دارد. لابيرنت غشايي درون پري لنف غوطه ور است و بنابراين مايع پري لنف بين لابيرنت استخواني و غشايي قرار مي گيرد.لابيرنت غشايي يك سيستم متوالي از مجاري و كيسه ها است كه درون لابيرنت استخواني قرار دارد و درون آنها با اندولنف پر شده است. اين بخش حاوي دو كيسه (اوتريكل و ساكول) و چهار مجرا (سه مجراي نيمدايره اي و مجراي حلزوني) است.ساختمان هاي گوش داخلي اطلاعات مربوط به شنوايي و تعادل را به مغز مي رسانند. مجراي حلزوني عضو شنوايي است و مجراي نيم دايره اي، اوتريكول و ساكول اعضای تعادلي هستند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد