هیدرات های کربن چیست و چه خواصی دراد..؟


هیدرات های کربن چیست و چه خواصی دراد..؟

هیدرات های کربن چیست و چه خواصی دراد..؟ 

هیدرات های کربن

هیدرات های کربن که انرژیزا میباشند، موادی هستند که قسمت عمده انرژی لازم بدن برای حرکات و کار و زندگی را تهیه می نمایند. از بین هیدراتهای کربن آنچه که در بحث مواد غذایی مطرح میباشد عبارتند از قندها و نشاسته ها و سلولوزها. هیدرات های کربن در تمام گیاهان سبز کم وبیش وجود دارند. هیدرات های کربن قسمت عمده یعنی معمولا بیش از ۵۰ درصد از مواد غذایی اساسی بشر را تشکیل میدهند، مثلا دانه های غلات که در قسمت عمده مناطق دنیا اساس تغذیه هستند از مقدار قابل ملاحظه ای هیدرات های کربن تشکیل شده اند.غلات بسهولت در اغلب مناطق دنیا میرویند و نسبتا بالاترین محصول انرژی در یک هکتار زمین را میدهند. انبارداری و حمل و نقل آنها به علت خشکی آسان است و از همه مهمتر اینکه در ردیف ارزانترین مواد غذایی هستند. صرف نظر از میزان انرژی که هیدرات های کربن در بدن تولید مینمایند، به دلائل مختلف مثبت و منفی دیگری از اقلام مهم و شایان توجه در رژیم های غذایی میباشند. بعضی از آنها به علت داشتن قند غذاهابطور کلی وجود هیدرات های کربن در غذا موجب جلوگیری از یبوست میشود. بدن برای به مصرف رسانیدن چربی احتیاج به هیدراتهای کربن دارد. برخی از بیماری ها مانند بیماری دیابت به این علت بوجود می آید که بدن نمیتواند هیدراتهای کربن غذاها را بطور کامل جذب و هضم نماید.برای اینکه بتوان تا حدودی علل و جهات موارد فوق الذکر را درباره خواص مثبت و منفی هیدرات های کربن توضیح داد لازم است بدوا مختصری از شیمی این مواد مورد بحث قرار گیرد.برای اینکه این بحث شیمی برای خواننده عزیز ملالانگیز نباشدکوشش میشود بطور خیلی مختصر و ساده تا حدودی شیمی هیدرات های کربن با تأکید بیشتر به جنبه های عملی آن در تغذیه مطرح گردد.از دسته پلی ساکاریدها میتوان نشاسته، سلولوز، سقزها و صمغ های نباتی و لعابها و سایر هیدراتهای کربن ذخیرهای را نام برد. هرکدام از هیدرات های کربن داخل هریک از دو گروه فوق نیز از نظر ساختمان کاملا مشابه یکدیگر نیستند و از نظر نوع واحدهای کوچک تشکیل دهنده آنها و همچنین از نظر طرز قرار گرفتن و ارتباط این واحدها در ساختمان مولکولی با هم متفاوت میباشند. برای مثال قند گلوکوز که از معروفترین مونو ساکاریده است. در ابتدای کشف آن قبل از اینکه ساختمان شیمیایی آن دقیقا روشن شود چون مزه آن شیرین بود تنها با نام گلوکوز که از کلمه شیرین یونانی گرفته شده نامگذاری شده است.در جریان وقوع ماجرای فوق بخصوص در مرحله جدا شدن گامبهگام هیدروژن از هیدرات کربن و عبور آن از کوانزیمها و ترکیب با اکسیژن و تشکیل آب مقدار کمی انرژی لازم است. این انرژی که از هیدرات کربن گرفته میشود از دست نمیرود بلکه برای تشکیل گروهی از فسفات ها به نام فسفات های پرانرژی که از مهمترین عناصر لازم برای بدن هستند بکار گرفته میشود.این مواد در اختیار بدن هستند و هر زمانی که لازم باشد و تجزیه شوند انرژی که برای تشکیل آنها بکار رفته آزاد شده و نسوج بدن از این انرژی برای ترکیب مواد دیگر و یا برای مصرف به عنوان حرارت و انرژی لازم برای انقباض عضلات و انجام کار استفاده میشود. به این ترتیب انرژی نورانی که توسط گیاه به دام انداخته شده با انجام یک سری عملیات پیچیده شیمیایی به انرژی سینتیک یعنی انرژی که برای حرکات و انجام کار لازم است تبدیل شود

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد