هیدرونفروز و پیونفروز عفونی شده چگونه درمان می شود؟


هیدرونفروز و پیونفروز عفونی شده چگونه درمان می شود؟

هیدرونفروز و پیونفروز عفونی شده چگونه درمان می شود ؟

 هیدرونفروز عفونی به مرحله ابتدایی و پیونفروز به مرحله انتهایی عفونت باکتریال در یک کلیه انسداد یافته اطلاق میشود. در پیونفروز تخریب چرکی پارانشیم کلیه، منجر به از بین رفتن علمکرد کلیه گشته و عامل تهدیدکننده زندگی محسوب می شود. تاریخچه گذشته بیماران معمولاً بیانگر وجود سنگ، UTI یا جراحی های سیستم اورولوژیک است. به جز در مواقعی که حالب کاملاً مسدود می باشد، کشت های ادراری مثبت بیانگر حضور پاتوژن می باشند. سونوگرافی در تشخیص کمک کننده است. در پیونفروز، مجاری جمع کننده متسع همراه با اکوی وابسته که بیانگر حضور چرک است دیده می شود، که این مایع تغییر در وضعیت بیمار تغییر مییابد.درمان شامل استفاده ji آنتیبیوتیک وسیع الطیف به همراه تخلیه چرک و برطرف ساختن انسداد است. درناژ می تواند هم از طریق حالب با استفاده از یک کاتتر تخلیه کننده حالب و هم از طریق لوله نفروستومی و به صورت پرکوتانئوس .انجام شود

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد