هیپوتالاموس چگونه کار می کند ؟؟


هیپوتالاموس چگونه کار می کند ؟؟

هیپوتالاموس چگونه کار می کند ؟؟

 نورونهای هیپوتالاموس، هورمونهای فعال کننده یا مهارکننده RH) (OT IH مختلفی ترشح کرده و از راه اکسون خود به جریان خون بابا هیپوفیزی، وارد میکنند که بر ترشح هورمون ها از هیپوفیز قدامی اعمال نفوذ میکنند. هورمون های آزادکننده (RH) مهم عبارتند از TRH، GRH،GHRH،CRH و هورمون های مهارکننده (IH) مثل GHIH (سوماتوستاتین)PIF (فاکتور مهارکننده پرولاکتین)همچنین ترشح هورمون های هیپوفیز خلفی هم به وسیله سیگنال های عصبی که از هیپوتالاموس شروع و در هیپوفیز خلفی ختم میشوند. کنترل میشود.

هورمون‌های آزادکننده و مهارکننده هیپوتالاموس

کار هورمون‌های آزادکننده و مهارکننده، تنظیم ترشح هورمون‌های هیپوفیز قدامی است. در مورد بیشتر هورمون‌های هیپوفیز قدامی، هورمون‌های آزادکننده اهمیت دارند اما در مورد پرولاکتین احتمالا یک هورمون‌ مهارکننده هیپوتالاموسی بیشترین اثر تنظیمی را دارد. این هورمون‌ها عبارتند از:هورمون‌ آزادکننده تیروتروپین(TRH) که موجب آزاد شدن هورمون‌ تحریک‌کننده تیروئید می‌شود.هورمون‌ آزادکننده کورتیکوتروپین(CRH) که موجب آزاد شدن آدرنو کورتیکوتروپین می‌شود.هورمون‌ آزادکننده هورمون رشد(GHRH) که موجب آزادسازی هورمون رشد می‌شود و هورمون مهارکننده هورمون رشد(GHIH) یا سوماتوستاتین که آزادسازی هورمون‌ رشد را مهار می‌کند.هورمون آزادکننده گنادوتروپین(GNRH) که موجب آزاد شدن دو هورمون گنادوتروپیک LH و FSH می‌شود.هورمون مهارکننده پرولاکتین(PIH) که ترشح پرولاکتین را مهار می‌کند.

کارکرد هیپوتالاموس

هیپوتالاموس در واقع یک دستگاه کنترل کننده بدن است.این بخش از مغز با تاثیری که بر هیپوفیز می گذارد، فعالیت بسیاری از غده های بدن مثل پانکراس(لوزالمعده)،تیروئید و ... را کنترل میکند.این عمل از طریق ترشح دونوع هورمون به نامهای آزاد کننده و مهار کننده می باشد که نوع اول ترشحات هیپوفیز را زیادتر و نوع دوم آنرا کمتر میکند. علاوه بر آن زیرنهنج دمای بدن، گرسنگی، تشنگی و چرخه زمانی بدن را تنظیم می‌کند.به طور کلی هیپوتالاموس مرکز اعمال غریزی است، مانند احساس گرسنگی، سیری، تشنگی، تنظیم دمای بدن، تنظیم فشار خون، رفتارهای هیجانی مثل خشم و ترس و اضطراب و نیز عاطفه. نیز باعث ترشح هورمون رشد -که باعث رشد استخوان می‌گرددو هورمون تیروتروپ (برانگیزندهٔ غدهٔ تیرویید یا سپردیس)، هورمون آزاد کننده کورتیکوتروپین (CRH) (مؤثر برغده فوق کلیه)، هورمون لاکتوژن (مؤثر بر پرولاکتین)، هورمون آزادکننده گنادوتروپین‌ها(مؤثر بر هورمون اف‌اس‌هاش و ال هاش) (برانگیزنده‌های غدد جنسی) می‌شود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد