وابستگی افراد به مواد


وابستگی افراد  به مواد

وابستگی افراد به مواد

 وابستگی به مواد شامل وابستگی فیزیولوژیک که با تحمل(Tolerance) یا با علائم قطع دارو (Withdrawall) متظاهر می شود،میباشد. تقریباً همیشه یک الگوی استفاده بیمارگونه وجود دارد که باعث اختلال در انجام وظایف اجتماعی و شغلی می شود.الف - تحمل بدین معنی است که برای رسیدن به تأثیر دلخواه باید به طور قابلملاحظه ای مقدار مصرف را افزایش داد و یا به عبارت دیگر مصرف مرتبیک مقدار معین موجب کاهش قابل ملاحظه تأثیر دارو می شود.ب - علائم قطع دارو در قطع دارو سندرمی که اختصاصی به ماده مصرفی دارد در تعقیب قطعو یا کاهش مقدار داروئی که قبلاً توسط شخص برای ایجاد حالتمسمومیت فیزیولوژیک مرتباً دریافت می شده است، پیدا می شود.وابستگي به مواد:عبارت است از يك الگوي غيرانطبــاقي مصرف مواد كه منجر به تخريب چشــمگير باليني يا ناراحتي مي‌شود و با سه مورد از موارد زير تظاهر مي‌كند كه زماني در طول يك دوره دوازده ماهه بروز مي‌كند.۱- بروز حالت تحمل كه به يكي از دو صورت زير تعريف مي‌شود. – نياز به افزايش مقدار ماده براي رسيدن به مسموميت يا تاثير دلخواه – كاهش قابل ملاحظه اثرات ماده با مصرف مداوم مقادير يكسان از آن۲- حالت ترك كه به يكي از دو شكل زير تظاهر مي‌كند. – بروز علايم خاص ترك ماده – همان ماده يا ماده مشابه آن براي رفع يا جلوگيري از علايم ترك مصرف مي‌شود.۳- ماده اغلب به مقادير بيش‌تر و براي دوره طولاني‌تر از آنچه مورد نظراست مصرف مي‌شود.۴- زمان زيادي در فعاليت‌هاي لازم براي به‌دست آوردن ماده، مصرف ماده يا رهايي از آثار ماده مصرف مي‌شود.۵- فعاليت‌هاي مهم اجتماعي، شغلي و تفريحي به خاطر مصرف ماده كنار گذاشته مي‌شود.۶- ادامه مصرف مواد با وجود آگاهي از مشكلات روان شناختي يا جسماني مستمر يا عود كننده اي كه به احتمال از مصرف ماده ناشي شده و يا در نتيجه آن تشديد مي شوند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد