واجدین شرایط خدمات درمانی سالخوردگان


واجدین شرایط خدمات درمانی سالخوردگان

واجدین شرایط خدمات درمانی سالخوردگان

 

به خاطر داشته باشید که کارفرمایان، طبق قانون، مجبور نیستند طرح های بیمه ی درمانی را به کارمندان یا خانواده های آنها عرضه کنند و میتوانند در هر زمانی که بخواهند تغییراتی در این بیمه ها ایجاد نمایند.

طرح های بیمه ی تامین اجتماعی  خیلی از مردم، تحت پوشش بیمه ای که توسط دولت بنا نهاده شده، یعنی بیمه ی تأمین اجتماعی هستند زیرا معیارهای آن با شرایط آنان سازگار است. بیمه ی تأمین اجتماعی برای افرادی که در نیروهای مسلح کار میکنندد يا کارمندان دولت، یا کسانی که به دلیل بیکاری، سن، درآمد پایین، یا معلولیت، تحت پوشش هیچ بیمه ای قرار ندارند، طراحی شده است. طرح های بیمه ی تأمین اجتماعی شامل

موارد زیر می باشد: * مزایای کارمندان دولت: کارمندان دولت فدرال می توانند در طرح مزایای بهداشتی کارمندان فدرال (FEHBP) نام نویسی کنند. به کارمندان دولت و شهرداری ها طرح های تقریباً مشابهی ارائه می شود.

خدمات درمانی سالخوردگان: این برنامه ی دولتی برای افرادی که بیرون  از نیروی کار قرار دارند، پوشش بیمه ای فراهم می کند. جهت واجد شرایط بودن برای این برنامه باید یکی از موارد زیر را دارا باشید:

  • حداقل ۶۵ سال داشته باشید

حداقل ۲۴ ماه از زمان از کارافتادگی تان میگذرد

* خدمت درمانی نیازمندان: این برنامه ی دولتی جهت افراد کم درآمد، بیمه ی درمانی فراهم می کند. برای اینکه واجد شرایط تشخیص داده شوید، باید دارای معیارهای اختصاصی ای باشید که از طرف دولت ایالتی شما وضع شده است. اگرچه قوانین، در ایالت های مختلف خیلی متفاوت است، اما واجد شرایط بودن منوط به درآمد، دارایی، وضعیت ازدواج و مهاجرت است.

gusaal, gel:(S-CHIPS) 64 درمانی کودکان کشوری  برنامه های دولتي بیمه، برای بچه های هیجده سال  کمتر، در هر ایالتی پوشش بیمه با فراهم می کند. شرایط برخورداری از آن در هر ایالت فرق می کند، اما خانواده هایی که درآمدشان بالاتر از حدی است که برای خدمات درمانی نیازمندان واجد شرایط باشند، میتوانند بچه هایشان را در برنامه های ثبت نام کنند.

مراقبت سه گانه (TRICARE): این برنامه، امتیازات درمانی را برای پرسنل کادر، رزرو و پشتیبانی نیروهای مسلح و وابستگانشان مهیا می کند. امتیازات مربوط به سازمان سربازان کهنه کار (Veterans) (VA Administration): سازمان سربازان کهنه کار برای کسانی که با افتخار از خدمت ارتش بازنشسته شده اند، امتیازات درمانی فراهم می کند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد