واکنش های متفاوت دیگران در برخورد با ام اس شما


واکنش های متفاوت دیگران در برخورد با ام اس شما

واکنش های متفاوت دیگران در برخورد با ام اس شما

 

تعجب می کنید که چه شده است؟ خوب، بعضی از مردم چندان مقبول نیستند و به شما اهمیتی نمیدهند، اما همه این طور نیستند. در اینجا چند احتمال دیگر را باید مدنظر قرار داد:

*تشخیص ام اس برای آن ها و همین طور برای شما یک شوک محسوب می شود. وقتی مردم نمیدانند چه بگویند یا نمیدانند چگونه باید چیزی را بیان کنند، گاهی اصلا هیچ چیز نمیگویند. ممکن است به کمی زمان احتیاج داشته باشند -- و البته کمی هم کمک از جانب شما - تا بدانند چگونه پاسخ دهند.

* زمانی که مردم پیشنهاد کمک نمی دهند، اغلب بدان علت است که نمیدانند آیا شما به کمک احتیاج دارید یا نه.  اما به خاطر داشته باشید، هیچ کس نمی تواند فکر شما را بخواند اکسانی که قصد دارند به شما کمک کنند اما نمی خواهند شما به آنها برسد- مثلاً با درخواست کمک از آنها یا گرفتن دستشان به عنوان کمکی.

*زمانی که با یک وسیله ی حرکتی یا کمکي جدید در معرض عموم قرار می گیرید، مردم ممکن است منتظر شوند تا ببینند چیزی راجع به آن میگویید یا نه. آنها از اینکه میبینند شما از یک وسیله ی کمکی جدید استفاده می کنید، ممکن است کنجکاو، نگران یا حتی هیجان زده شوند. اما همچنین امکان دارد رغبتی به سؤال کردن یا نظر دادن درباره ی آن، نداشته باشند. در اینجا باز هم شما باید ابتکار عمل را در دست گرفته و راه را به آنها نشان دهید. اگر تمایل دارید یا خیلی مشتاقید درباره ی آن صحبت کنید، بدون شک مقدمهای از جانب شما برای طرح سؤال یا نظر آنهاء راهگشا خواهد بود.

به یاد داشته باشید ام اس بخشی از وجود شما را تشکیل میدهد نه همه آن را  شما- و همینطور اعضای خانواده، دوستان و همکاران - زمانی که تصمیم می گیرید  در مورد ام استان صحبت کنید - ممکن است گاهی احتیاج به یک یادآور باشید به این معنا که علیرغم هر تغییری که ام اسی در شما ایجاد کرده، ماهیت وجودیتان فرقی نکرده است.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد