واکنش ها در برابر ام اس 


واکنش ها در برابر ام اس 

واکنش ها در برابر ام اس 

 

اولین نکته سروسامان دادن به احساسات

واکنش اولیه ی هر فرد به شنیدن اینکه بیماری وی ام اس است، با فرد دیگر فرق میکند. واکنش شما هرچه باشد - از شوک، انکار، عصبانیت، اضطراب، حتی بیخیالی (یا ترکیبی از همه ی این ها-- به یاد داشته باشید که این واکنش ها طبیعی است و شما- و کسانی که نگرانتان هستند موقعی که ام اس باعث بروز علایم و چالش های جدیدی در زندگی تان می شود، همه ی این واکنشها را دوباره تجربه خواهید کرد.

فروخوردن این احساسات باعث میشود که شروع مراقبت و درمان ام اس ، برایتان دشوار تر شود.

شوک: «چطور ممکن است این اتفاق برای من افتاده باشد، نباید این طور می شد»

علایمی که هر روز ادامه دارد، ویزیتهای پزشک، آزمایش ها، تصمیمات درمانی و شرکتهای بیمه، همه و همه خیلی زود پذیرش بیماری را برای فرد به همراه خواهد آورد. اگر در حال تجربه ی چنین واکنشی هستید، کمی خود را آسوده و بی خیال کنید که باعث تمدد اعصابتان شود، زیرا در حال تجربه ی دورانی آکنده از تنش هستید. کمی به خود استراحت بدهید. بعد از استراحت کوتاهی، به این بپردازید که چه چیزهایی را در مورد اماس باید بفهمید؛ سپس تیم حمایتی خود را راه بیندازید.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد