وجود پروتئین در ادرار


وجود پروتئین  در ادرار

وجود پروتئین  در ادرار

وجود پروتئین در ادرار (ProteinLIria) این حالت اغلب نشان دهندهٔ یک بیماری مهم در کلیه یا قلب می باشد. در بعضی موارد اولین و محکم ترین دلیل برای اثبات اختلال کلیوی همین علامت میباشد. با توجه به اینکه در حالت طبیعی نباید پروتئین و قند در ادرار دفع شود، وجود هر کدام در ادرار را باید با دقت پیگیری و بررسی کرد.وجود خون در ادرار (Hematuria) از آنجا که معمولاً در افراد سالم خون در ادرار دیده نمی شود، لذا مشاهده چنین علامتی را باید به حساب بیماری کلیوی و یا سیستم ادراری گذاشت و علت را پیدا کرد. البته بیماریهای خونی که از نظر انعقادی برای فرد مشکل بوجود میآورند و نیز فعالیتهای ورزشی نیز ممکن است باعث ورود گلبول قرمز به جریان ادرار شوند. ولی عفونت یا وجود سنگ ذر سیستم ادراری و نیز تومورهای این سیستم از علل اصلی و مهم این حالت میباشند.وجود گلوکز در ادرار (Glycosuria) در حالت عادی نباید قند در ادرار دیده شود. بروز این علامت می تواند یکی از دلایل مهم برای وجود بیماری دیابت در فرد باشد هرچند نمی توان گفت هرکس در ادرارش قند وجود دارد به بیماری دیابت مبتلاست. زمانی که قند خون فرد از حد طبیعی خیلی بالاتر برود می تواند از حد تحمل سیستم ادراری برای پیشگیری از ورود قند به ادرار خارج شده و لذا قند در ادرار پیدا شود. زمانی که وجود قند در ادرار ثابت شد میتوان با آزمایش دیگری بنام تست تحمل گلوکز تشخیص داد که آیا فرد مبتلا به بیماری دیابت است یا به علت دیگری حد تحمل سیستم ادراری برای ورود قند به ادرار پائین آمده است.علایم وجود پروتئین در ادرارعلایم و نشانه های پروتئینوری عبارتند از:ادرار کف آلود، تورم دست ها، پاها، شکم و صورت که همگی علایم از دست رفتن مقدار بسیار زیادی از پروتئین های بدن هستند ولی به طور شایع تر ، پروتئینوری با هیچ علامت و نشانه ای همراه نیست و فقط در آزمایش ادرار مشخص می شود.برای تشخیص پروتئینوری از نوار شیمیایی مخصوصی که در داخل ادرار فرو برده می شود استفاده می کنند. در صورت وجود پروتئین در ادرار، نوار مزبور تغییر رنگ می دهد. در افرادی که در خطر بیماری کلیوی قرار دارند( به ویژه در اشخاص دیابتی) مقدار دقیق پروتئین یا آلبومین اندازه گیری می شود. میتوان از تعیین نسبت پروتئین به کراتینین در ادرار برای مشخص نمودن مقادیر کمتر پروتئین به منظور تشخیص بیماری کلیوی استفاده کرد. اندازه گیری مقدار کراتینین سرم خون و نیتروژن اوره(BUN  خون نیز ضرورت دارد.بالا بودن مقدار کراتینین و BUN حاکی از اختلال عملکرد کلیه است.* برای درمان پروتئنوری، باید بیماری زمینه ای ایجادکننده آن( مثل دیابت یا فشارخون بالا) را درمان نمود. همچنین محدود کردن مقدار نمک طعام و پروتئین مصرفی ضرورت دارد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد