ورزش جهت قسمت فوقانی پشت/ قسمت اول


ورزش جهت قسمت فوقانی پشت/ قسمت اول

ورزش جهت قسمت فوقانی پشت

  از آنجا که چشمها در جلوی ما هستند و ما همیشه به جلو نگاه می کنیم، همه حرکات به سمت جلو هستند. بنابراین عضلات پشت در اثر عدم استفادهطولانی در کار روزانه دچار کاهش حرکت و خستگی می شوند. در حال کار ما معمولاً شانه ها را به جلو میاندازیم، قسمت فوقانی پشت را خم کرده و قفسه سینه را روی هم جمع می کنیم. این تأثیرات منفی روی تنفس باعث اختلالات در سلامت عمومی ما می شوند. نشستن پشت میز احساس خستگی، تنش و حتی درد بین شانه و کتف ها را ایجاد می کند. تمرین های این قسمت باعث کاهش این درد و ناراحتی می شود.افزایش فضای قفسه صدری انگشتان دو دست را پشت سر به هم چنگ کرده و اگر فضای کافی پشت سر دارید دو دست را به سمت راست و چپ بدنتان حرکت دهید. این باعث افزایش فضای قفسه سینه و بهبود تنفس می شود. آرنج ها را صاف کنید. دستهای چنگ شده را به سمت باسن برده و شانه ها را به آرامی به عقب بکشید دم و بازدم انجام  دهیداین تمرین را چند بار به صورت ریتمی با نفستان تکرار کنید.تمرین های چهارگانه برای کاهش فشار قسمت فوقانی پشت۱.این تمرینها باید به ترتیب گفته شده انجام شود:در وضعیت استاندارد بنشینید، انگشتان دو دست را در جلو به هم چنگ کرده، کف دستها را به سمت زانو بچرخانید و در حالی که آرنج ها را صاف می کنید بازدم انجام دهید. دستها را از خود دور کرده و دم انجام دهید. بازوها را به تدریج بالا اورده به طوری که کف دست ها به سمت سقف باشد ۲.مواظب باشید فک یا گردن خود را سفت نگیرید. بازدم انجام دهید و بازوها را به پایین به جلوتان بیاندازید و به کشش ادامه دهید تا کف دست ها به جلو نگاه کند.دو بار یا بیشتر این حرکت را تکرار کنید و برای استراحت دست ها را روی ران ها قرار دهید.انگشتان را در جلو به هم چنگ کنید. کف دست به سمت زانوها باشد و با راست کردن آرنج ها بازدم انجام دهید. هنگامی که بازوها را بالای سر برده و کف دست به سمت سقف است، دم انجام دهید. در حالی که دست های چنگ شده به یکدیگر را پشت سرتان قرار می دهید بازدم انجام دهید. کف دست باید به پشت سر نگاه کند، اما آن را لمس نکند. آرنج ها و شانه ها را به پشت متمایل کرده و فشار در بالای دو کتف را احساسی کنید. دم انجام داده و کششی را ادامه دهید.۳.برای استراحت دستانتان را روی ران ها قرار دهید.انگشتان را در جلو به یکدیگر چنگ کنید. کف دست را طوری که به سمت زانو ها باشد بچر خانید در حالی که ارنج هایتان را صاف می کنید بازدم انجام دهید.با دم، اندام های فوقانی را به بالا کشیده، به طوری که کف دست ها به سمت سقف باشد. در حالی که دست ها را مانند تمرین شماره دو پشت سرتان به هم قلاب می کنید، بازدم انجام دهید. آرنج ها و شانه ها را به خوبی در پشت سر قرار دهید. کمی سر را به راست و سپس به چپ برگردانید.۴.سه یا چهار بار در هر طرف تکرار کنید و سپس آزادانه نفس بکشید.دست ها  را به سمت  بالا برده، بکشید و در همین حین دم انجام دهیدسپس برای استراحت دست ها را روی ران قرار دهیدورزش جهت قسمت فوقانی پشت/ قسمت دوم 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد