ورزش جهت قسمت فوقانی پشت/ قسمت دوم 


ورزش جهت قسمت فوقانی پشت/ قسمت دوم 
5.نگشتان را در جلو سینه به هم متصل کرده به طوری که کف دستها به سمت زانوها باشد. سپس آرنج ها را صاف کرده و بازدم انجام دهید. دستها را به بالای سر برده به طوری که کف دست ها به سمت سقف باشد و سپس دم انجام دهید. برای بازدم دستهای چنگ شده به همدیگر را به پشت سر ببرید به طوری که شانه ها و آرنج در پشت واقع شوند و دستها کمی از سر دور باشد.بازوها را به صورت یک بیضی بزرگ در پشت سر حرکت دهید.این کار راسه یا چهار بار انجام دهید و آزادانه نفس بکشید. سپس در جهت برعکس آن را تکرار کنید.دم انجام داده و دست ها را به سمت سقف بکشید.با بازدم بازوها را جلو برده و بکشید، سپس کف دست ها را از هم جدا کنید .برای استراحت دست ها را روی رانها قرار دهید.این تمرین را با چند بار چرخش شانه به جلو و عقب پایان دهید.کشیدن استخوان پهن شانهاین تمرین جالب روی عضلات پشتی فوقانی عمل می کند و باعث افزایش قدرت و گردش خون در آن عضلات می شود. شما ممکن است احساسی حرکت در این عضلات نداشته باشید اما اگر چنانچه عادت به استفاده و تمرین این عضلات کنید باعث حفظ کشیدگی این عضلات خواهید شد و وضعیت بدنتان را نیز اصلاح خواهید کرد. این گونه تمرین ها شما را با قسمت هایی از بدنتان که ممکن است قبلاً به علت عدم استفاده تبدیل به مناطق مرده بدن شده باشند، آشنا خواهد کرد.در وضعیت استاندارد بنشینید و دست ها را کاملاً آزاد در دو طرف بدن قرار دهید. شانه ها را بلند کرده آنها را به عقب بیاندازید و به نرمی پایین بیاورید. با این کار قسمت فوقانی پشت صاف شده و قفسه سینه باز می شود. بازدم انجام داده و ریه ها را خالی کنید. با دم به آهستگی بازوهایتان را در دو طرف شانه و هم سطح آنها بالا ببرید. در این حالت دست ها را مشت کرده و بازدم انجام دهید.سپس کتف ها را به عقب هل داده و دم انجام دهید.فکر کنید شانه، کتف و باز و ها یکی واحد هستند. احساس کنید که سعی دارید بین دو کتف فضا ایجاد کنید.بازدم انجام دهید و دو کتف را نزدیک کنید. این کار را با عضلات فوقانی پشت انجام دهیدانگشتان  را کش داده و دم انجام دهید سپس دست ها را از مچ به سمت  بالا خم کرده به طوری که نوک انگشتان به سقف باشد. در این حالت دو کتف را به هم بفشرید.تنفس بازدمی انجام دهید و بازوها را پایین آورده به طوری که آرنج ها همچنان صاف باشند و کتف ها را به هم فشرده تا اینکه بازوها در دو طرف بدنتان قرار گیرند. سپس آرام آرام انقباض دستها را آزاد کنید.سه یا چهار بار این عمل را تکرار کنید و سپس چند بار شانه را به جلو وعقب چرخش دهیدماساژ برای کاهش فشارماساژی را ذکر می کنیم که شما میتوانید با انجام آن باعث کاهش تنش گردن و شانه و قسمت های فوقانی پشت شوید.کف دست راست را روی قسمت فوقانی پشت در سمت چپ (در صورتامکان در زیر لباس کار) حد فاصل شانه و گردن قرار دهید، با دست پوست و عضله را بگیرید و به آرامی آن را بمالید.این کار ممکن است باعث احساس ناراحتی و یا کمی درد شود. این عملی را چند بار تکرار کنید.سپس  مالش و ماساژ را متوقف کنید ولی عضلات و پوست را  به صورت قبلی نگه دارید. به آرامی شانه را چند بار بالا و پایین بیاورید  و چند بار به عقب چرخش دهید.ورزش جهت قسمت فوقانی پشت/ قسمت اول

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد