ورزش  هایی جهت نرم کردن گردن


ورزش  هایی جهت نرم کردن گردن

ورزش  هایی جهت نرم کردن گردن

 چرخش سر این سری از ورزش ها را به آهستگی، با آرامش و آگاهی انجام دهید تا باعث افزایش آرامش روانی و تمرکز تان شود. اجازه دهید چشم ها حرکات را هدایتکنند و سر از حرکات چشم پیروی کند.در حالی که به جلو نگاه می کنید. دم انجام دهید. سپس سر را به بالا برده و به سقف نگاه کنید. به اندازه ای که میتوانید و راحت هستید سر را به ارامی عقب ببرید بازدم انجام دهید. به آرامی سر را به جلو و پایین خم کنید، تا اندازه ای که چانه به گلوگاه نزدیک شود.به شانه راست خود نگاه کنید و بازدم انجام دهید.اجازه دهید چشم هایتان حرکت سر را هدایت کند.سپس همراه با دم گردن را چرخانده و به جلو نگاه با بازدم به سمت شانه چپ چرخیده و سپس دم انجام داده و به مرکز برگردید. دو بار در هر طرف تمرین را تکرار کنید. این ورزش کششی ملایم در عضلات گردن، گلو و قسمت فوقانی پشت بدون ایجاد فشار اعمال می کند.کشش گردن: به جلو آوردن سر با پایین آوردن سر به جلو درست بنشینید. شانه ها را شل قرار داده، ستون فقرات را راست و کشیده نگه دارید. اجازه دهید بازوها شل کنارتان بیافتند. بازدم انجام دهید و به موازات آن سر را پایین آورده و بر استخوان جناغ نگاه کنید. این حالت را حفظ کنید. آزادانه نفس بکشید. اجازه دهید گردنتان به طرف بالا کشیده شود. در این حالت یک کشش خوشایند باید در پشت گردن احساس کنید.  اگر این حالت آرامش بخش است و دوست دارید کشش بهتری اعمال شود، انگشتانتان را پشت سر به هم چنگ کنید. در این وضعیت چند نفس خوب بکشید و با هر بازدم کششی بهتری بدهید. باید سر، گردن، بازوها، شانه و ستون مهره ها نرم و شل باشند. برای خارج شدن از این وضعیت کم کم سر را بالا بیاورید و شانه را به پایین بیاندازید. چند حرکت شانه به عقب انجام دهیداین ورزش باعث کشش عضلات گردن و قسمت فوقانی پشت شده و فشار روی این نواحی را کم می کند.کشش دادن گردن: کشش سر به طرفین در حالت نشسته با دست راست زیر صندلی را بگیرید، در حالی که گردن را به سمت چپ خم می کنید و با دست چپ سر را گرفته اید. بازدم انجام دهید. در این حالت گوش چپ به شانه چپ نزدیک می شود. آزادانه تنفسی کنید. در این حالت در سمت راست گردن کششی از شانه تا قاعده گوش احساس خواهید کرد.خوب نفس بکشید. با هر بازدم کشش افزایش خواهد یافت. این حرکت را در سمت راست نیز تکرار کنید کشش گردن: پایین آوردن سر به صورت مورب بنشینید و دست چپ را زیر نشیمنگاه تان روی صندلی قرار دهید. سر را به یک چهارم راست بچرخانید. به طوری که صورت شما به سمت زانوی راست باشد. سر را به آرامی به سمت زانو خم کرده و بازدم انجام دهید. در این حالت شما یک کشش را بین کتف چپ و قاعده جمجمه در سمت چپ حس خواهید کرد.  برای افزایش کشش دست راست را روی سر و گوش چپ قرار دهید. این حالت را حفظ کنید. آزادانه نفس بکشید و با هر بازدم کشش را افزایش دهید. سپس دم انجام داده، کشش را کم کرده و سر را به جلو بر گردانید این تمرین را برای سمت دیگر هم انجام دهید

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد