ورزش و ام اس


ورزش و ام اس

ورزش و ام اس

 

* تحرک داشته باشید: ورزشی در این زمینه میتواند خیلی مفید باشد.

تحقیقات زیادی که در زمینه ی ام اس انجام شده حاکی از آن است که ورزش (در حد توان و بسته به میزان توانایی و محدودیتهای فرد) و نیز یوگا، هم بر خلقیات و هم بر سیستم قلبی - عروقی اثرات مفیدی دارد؛ خلاصه تقریبا در همه ی افراد بعد از ورزش کافی، احساس بهتری پیدا میکنند.

* با پزشکتان در مورد داروهایتان صحبت کنید: زمانی که نوسانات خلقی به هیچ یک از اقدامات انجام گرفته پاسخی ندهد، دوز کمی از داروی دپاکت (Depakote) (depakene) می تواند در این زمینه خیلی مفید واقع شود. این دارو که اساساً برای درمان تشنج به کار میرود، ظاهرا این نوسانات را تعدیل کرده و باعث میشود افراد دوباره تقریباً به حالت عادی برگردند.

یک داروی ضد افسردگی هم ممکن است به همین خوبی کمک کند. بنابراین اگر دچار نوسانات خلقي ناراحت کنندهای هستید، رودر بایستی را کنار بگذارید. و موضوع را به پزشکتان بگویید. . ررکی علماتی فنره و گریهای غیر قابل کنترل با خنده یا گریهی غیرقابل کنترل که تقریباً پدیدهای شایعی نیست، طی سالیان دراز نامهای گوناگونی گرفته است، از جمله: بی اختیاری عاطفی (اما کسی علاقهای به این نام نداشت)، خنده و گریه ی پاتولوژیک (این نام هم مورد علاقه ی کسی نبود).

در اثر پسودوبولبار (اثر بصلالنخاعی کاذب به خاطر ناحیه ای از مغز - bulb؛ بصل انخاع که فکر می کنند درگیر باشد) و نامی که اخیراً بدان اطلاق می شود یعنی اختلال، تظاهرات غیرارادی احساسی (IEED). نصور می شود که این نوع خنده و گریه ی بی اختیار، در نتیجه ی آسیب به کورتکس پره فرونتال مغز (قشر مغز در ناحیه ی پیشانی) به وجود میآید که با مسیرهای کورتیکوبولبار تداخل می کند (که کنترل احساسات را به عهده دارد) و در ده درصد افراد مبتلا به ام اس دیده میشود.

این حالت که معمولاً (ولی نه همیشه) در موارد پیشرفته تر بیماری و همراه با تغییرات بارز شناختی مشاهده میگردد، در مردان و زنان به یک نسبت شایع است. فردی که دچار خنده و گریه ی بی اختیار است، بدون اینکه احساس اندوه یا ناراحتی کند، شروع می کند به گریه کردن و یا بدون احساس شادی یا سرخوشی شروع می کند به خندیدن. و  موقعی که این خنده یا گریه شروع شد، به صورت ارادی قابل توقف نیست. بدیهی است که این رفتار غیرارادی میتواند به طرز فزایندهای برای فرد مبتلا به ام اس اضطراب آور و ناراحت کننده باشد (و همچنین برای هر شخص دیگری که در اتاق باشد).

 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد