ورزش کنید تا  تنفس بهتری داشته باشید ….


ورزش کنید تا  تنفس بهتری داشته باشید ….

ورزش  کنید تا  تنفس بهتری داشته باشید ....

 گفته می شود: هر که نصفه نفس می زند، نیم زندگی را دارد طریقی که ما تنفس می کنیم، روی کیفیت زندگی ما، نه تنها روی زندگی فیزیکی، بلکه روی ثبات روحی و موازنه روانی ما تأثیر می گذارد. اشتباه نفس کشیدن ریشه بسیاری از بیماری ها است. تنفس خوب، یک تنفس کامل، عمیق، آهسته و ریتمیک است که فواید زیادی دارد: ۱. کاهش فشار  غلبه بر خستگی و جایگزینی انرژی۳. آرامش فکر، اعصاب و روحیه4.اصلاح خواب۵. اصلاح حافظه، تمرکز و دیگر اعمال عصبی6.. افزایش اکسیژن خون و سلول هاوقتی شما خوب نفس می کشید، از تمام ظرفیت ریه ها استفاده می کنید و سیستم تنفس تان کاملاً کار می کند. در نتیجه گردش خون بدن تان، د ستگاه هاضمه  وسیستم دفعی تان خوب کار می کند از نظر فیزیکی احساس خوبی خواهید داشت و این باعث خوب بودن فکر و روان شما می شود.در حقیقت خوب است که بگوییم عمل همه سیستم  های بدن و به عبارتی کیفیت حیات شما به کیفیت تنفس تان  بستگی دارد.شما نفس می کشید تا اکسیژن جذب کنید که برای همه سلول های بدن لازم است و دی اکسید کربن دفع می کنید که همه سلول ها به عنوان ماده زائد تولید می کنند. ریه ها الاستیک هستند، قابل کشش هستند و ظرفیت انبساط دارند. سطح ریه ها به اندازه ۴۰ برابر سطح پوست بدن است.  بنابراین ظرفیت ریه ها خیلی بزرگ است. تنفسی به توان و قابلیت ارتجاعی عضلات در گیر در نفس  کشیدن بستگی دارد که شامل عضلات بین دنده ای و دیافراگم و تا حدی عضلات شکم میباشد.تنفس با تحریکات عصبی فرستاده شده از مغز و اعصاب به عضلات بین دنده ای و دیافراگم ارتباط دارد. این تحریکات تحت کنترل آگاهانه ما نیستند. و عملکرد عضلانی آنها نیز خودکار است. آنچه تحت کنترل آگاهانه ماست، وضیعت عضلات و کیفیت عملکرد آن هاست که می تواند با تنفس صحیح وافزایش کیفیت آن اصلاح شود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد