وضعیت بهبودی (ریکاوی ) چیست؟!


وضعیت بهبودی (ریکاوی ) چیست؟!

وضعیت بهبودی (ریکاوی ) چیست؟!

وضعیت بهبودی (ریکاوی ) 

تمام مصدومین کم هوش و بیهوش را  به صورت دمرو و دو دست او را به زیر صورتش قرار دهید. این وضعیت دارای مزیت های زیر است: ۱- زبان آزاد است و هیچ گونه تمایلی به عقب افتادن و در نتیجه خفگی مصدوم ندارد.۲- وضعیتی ثابت و پایدار است.۳- استفراغ مصدوم براحتی از دهانش خارج شده و سبب خفگی (آسپیراسیون) نمیشود.۴- مراقبت ABC نیز آسان است.اهداف و وظایف هدف امدادگر، نجات و یا زنده‌نگاه داشتن شخص یا اشخاص آسیب‌دیده است. در راستای این هدف اصلی، امدادگر باید ابتدا از ایراد صدمات جدید جلوگیری نموده و جلوی شدت یافتن عارضه را بگیرد. در مرحله بعد، امدادگر موظف است تا ضمن تدارک امکانات درمانی برای بیمار و یا رساندن بیمار به محلی که این‌گونه تدارکات در آن فراهم است (مثل بیمارستان)، اقداماتی را در حد توان برای بهبود حال بیمار انجام دهد؛ بنابراین مجموعه وظایف امدادگر به این شرح خلاصه می‌شود.حفظ خونسردی انتقال مصدوم از محیط پرخطر به محیط با حداقل امنیت (مثل انتقال به خارج از ساختمانی که دچار حریق شده‌است روحیه دادن به مصدوم و خودداری از تضعیف روحیه وی (درصورت لزوم)[ بازرسی راه‌های تنفسی و علایم حیاتی[ تعیین نوع جراحات و ضایعات برای تعیین نوع اقدام‌های لازم کنترل خونریزی داخلی و خارجی، علایم مسمومیت، شکستگیها و سایر آسیب‌ها برحسب اولویت. فراهم کردن امکان آسایش و راحتی بیمار تا رسیدن امکانات درمانیتذكر : اين عمل در افراد مشكوك به صدمه نخاعي ممنوع است .تذكر : اين عمل در افراد مشكوك به صدمه نخاعي ممنوع است .مصدوم و مريضي كه بيهوش است بايد در وضعيت ريكاوري قرار داده شود كه در اين حالت از مسدود شدن حلق به وسيله زبان جلوگيري گرديده و بدليل قرار گرفتن سر ، كمي پائين تر از بقيه بدن ، امكان خروج مايعات از دهان مثل بزاق و استفراغ فراهم آمده و از ورود محتويات معده در حين دم به ريه ها ، كه بسيار خطر ناك مي باشد جلوگيري مي گردد .سر و گردن و پشت در يك امتداد نگه داشته شده و در عين حال اندام هاي خم شده مصدوم ، بدن وي را در موقعيتي مطمئن و راحت نگه مي دارند .اگر شما مجبور باشيد كه فرد مصدوم و بيهوش را تنها بگذاريد ، تا زمان رسيدن كمك ، قرار گيري در اين وضعيت ، مطمئن ترين حالت ممكن خواهد بود .روش هايي كه در زير شرح داده خواهد شد در مواجهه با مصدومي است كه به پشت افتاده است و اگر بيمار به پهلو يا روي صورت و سينه افتاده باشد انجام تمامي مراحل اين تكنيك ضروري نمي باشد .1) راه هوايي را باز كرده ، اندام هاي مصدوم را در وضعيت مستقيم قرار دهيد .- كنار مصدوم زانو بزنيد . هرگونه اجسام شكننده و يا حجيم را قبل از چرخاندن وي از جيبهايش خارج نماييد .- دو انگشت خود را زير چانه و دست ديگرتان را روي پيشاني مصدوم گذارده و به آرامي سر وي را به عقب متمايل كنيد .- اندام هاي وي را در وضعيت مستقيم قرار دهيد (پاها را دراز كرده و در امتداد بدن قرار دهيد )- ساعد و بازويي را كه در سمت شما است در زاويه هاي قائم نسبت به بدنش قرار دهيد.2) اندام هاي طرف دورتر ،دست و زانو را در وضعيت زير قرار دهيد :- بازويي را كه دور تر از شما قرار دارد بر روي سينه مصدوم آورده و پشت دست وي را زير گونه طرف ديگرش قرار دهيد (مثلاً پشت دست چپ زير گونه سمت راست)- با دست ديگرتان ، پاي همان سمت (سمت مخالف محل قرار گيري خودتان) را تا حد زانوي او به سمت بالا بياوريد .3) مصدوم را به طرف خود بچرخانيد - در حاليكه دست مصدوم را روي گونه اش نگه مي داريد پاي بالايي يا پاي خم شده را به طرف خود بكشيد تا مصدوم به يك پهلو و به طرف شما چرخانيده شود .- در صورت ضرورت مي توانيد از زانوهاي خودتان براي حمايت از مصدوم و جلوگيري از چرخيدن بيش از حد مصدوم به طرف جلو استفاده نماييد .- در اين وضعيت دست زير گونه مصدوم ، گردن او را نگه مي دارد و پاي خم شده مانند يك تكيه گاه براي بدن بوده و از چرخيدن بيش از حد مصدوم به سمت جلو ممانعت مي كند .

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد