previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

وظائف بانوان / قسمت ششم 


وظائف بانوان / قسمت ششم 

اصرار نکن، اما اگر شروع به درد دل کرد خوب گوش بده، تمام حواست پیش او باشد، از خنده بیجا جدا اجتناب کن، بلکه
از شنیدن عوامل ناراحتی او اظهار تاسف کن، طوری وانمود کن که بیش از خودش از عوامل گرفتاری او اندوهگین هستی، با
اظهار محبت و دلسوزی زخم های دلش را مرهم بگذار، با نرمی و ملایمت دلدارش بده، موضوع را در نظرش کوچک وبی
اهمیت جلوه بده، او را در قبال حل مشکل تشجیع کن. بگو: این گونه حوادث از لوازم لا ینفک زندگی است و برای همه
کس اتفاق می افتد، چندان مهم نیست، انسان می تواند با نیروی صبر و استقامت بر مشکلات پیروز گردد، اما به شرط اینکه
خودش را نبازد، اصولا مردانگی وشخصیت انسان در این گونه موارد ظاهر می شود، غصه نخور، صبر و کوشش کن تا مشکل
حل شود، اگر احتیاجی به راهنمایی دارد و راهی به نظرت می رسد پیش پایش بگذار و اگر راه صحیحی به نظرت نرسید
پیشنهاد کن با یکی از دوستان یا خویشان عاقل و خیر خواه مشورت کند.

خانم محترم، شوهرت در مواقع گرفتاری به مهربانی ها و دلجویی های تو نیازمند است. باید بداد او برسی و مانند یک پرستار
مهربان بلکه یک روانپزشک دلسوز از او دلجویی کنی، از این بالاتر بگویم، باید شخصیت خویش را به اثبات رسانی و
شوهرداری کنی، آری پرستار و روانپزشک کجا می توانند مانند یک بانوی فداکار شوهرداری کنند؟ غافلی که مهربانی ها و
دلداری های تو چه اثر معجز نمایی در  روح شوهرت می گذارد! دل واعصابش را آرام می کند، به زندگی دلگرم می شود، برای مبارزه با مشکلات آماده می  گردد، می فهمد که در این جهان تنها و بیکس نیست، به وفا وصمیمیت تو اطمینان پیدا می کند، دوستدار و عاشق تو واخلاقت می شود، پیمان زناشویی شما استوار و محکم می گردد.

حضرت صادق علیه السلام فرمود: در دنیا چیزی بهتر از همسر شایسته وجود ندارد. زنیکه شوهرش از دیدار او مسرور و شاد
گردد
یک دسته زن ها آن هایی هستند که زیاد بچه دار می شوند، مهربان و با عاطفه هستند

حضرت رضا علیه السلام فرموددر سختی ها و پیش آمده ای روزگار، در امور دنیا و آخرت پشتیبان شوهرشان هستند، به زیان او کار نمی کنند و گرفتاری هایش را زیاده نمی گردانند

سپاسگزار باش

پول پیدا کردن کار آسانی نیست، هزاران زحمت و دردسر دارد، انسان مال را برای رفاه و آسایش خویش می خواهد و ذاتا
بدان علاقه مند است، اگر به کسی احسان کرد و مالی را که به ریشه جانش بسته است دراختیار او قرار داد انتظار دارد
قدردانی کند، اگر مورد سپاسگزاری قرارگرفت تشویق می شود، به احسان و نیکوکاری راغب می گردد، نه تنها نسبت به این
شخص احسان بیشتری خواهد کرد بلکه به مطلق نیکی علاقه مند می گردد، به حدی که ممکن است کم کم به صورت یک
عادت ثانوی و یک خوی طبیعی تبدیل شود و مشتاق احسان و کار خیر گردد، اما اگر قدرش را نشناختند و احسانش را نادیده
گرفتند به کار خیر بی رغبت می شود، پیش خود می گوید: حیف نیست که به این مردم نمک نشناس احسان کنم و اموالم را
در اختیارشان بگذارم؟ حق شناسی و شکرگزاری یکی  از اخلاق پسندیده است، و بزرگ ترین رمز جلب احسان می باشد، حتی خداوند بزرگ هم که نیازی به دیگران ندارد

اگر سپاسگزاری کنید نعمت هایم را افزون می کنم سپاسگزاری از نعمت هایش را شرط ادامه نعمت شمرده می فرماید

حضرت صادق علیه السلام فرمود :هر زنی که به شوهرش بگوید از تو خیری ندیدم تمام اعمالش باطل و از درجه اعتبار ساقط می گردد

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:کسی که از احسان مردم قدردانی نکند شکر خدای را نیز به جای نمی آورد

عیب جویی نکن

هیچکس بی عیب نیست، یا کوتاه است یا دراز، یا سیاه رنگ است یا رنگ پریده، یا چاق است یا لاغر اندام یا دهانش بزرگ
استیا چشم هایش کوچک، یا بینی اش بزرگ است یا سرش طاس، یا تندخواست یا ترسو، یا کم حرف است یا پر مدعا، یا
دهانش بدبو است یا پاهایش، یا بیمار است یا پر خور، یا ندار است یا بخیل، یا آداب زندگی را بلد نیست یا بد زبان است، یا
کثیف است یا بی ادب.
از این قبیل عیوب در هر مرد و زنی وجود دارد. آرزوی هر مرد و زنی اینست که همسر ایده آلی پیدا کند که از تمام عیوب و نواقص خالی بوده نقطه ضعفی نداشته باشد. لیکن کمتر اتفاق می افتد که به مطلوب خیالی خویش دست یابد.

گمان نمی کنم در دنیا زنی پیدا شود که شوهرش را صد در صد کامل و بی عیب بداند.
زن هایی که در صدد عیب جویی باشند خواه ناخواه عیب یا عیب هایی رادر شوهرانشان پیدا می کنند، یک عیب کوچک و
بی اهمیت را که نباید آن را عیب شمرد در نظر خودشان مجسم می سازند و آن قدر درباره اش فکر می کنند که کم کم به
صورت یک عیب بزرگی که قابل تحمل نیست جلوه گر می شود، خوبی های شوهر را یکسره نادیده گرفته همیشه به آن
عیب کوچک توجه دارند، چشمشان به هر مردی بیفتد دقت می کنند که دارای آن عیب هست یا نه، آن ها مرد به اصطلاح
ایده آلی را در مغز خویش مجسم می نمایند که حتی کوچک ترین عیبی هم نداشته باشد و چون شوهرشان با آن صورت
خیالی تطابق کامل ندارد، همیشه آه و ناله دارند، از ازدواجشان اظهار پشیمانی می کنند، خودشان را شکست خورده و
بدبخت میشمارند.

کم کم مطلب را علنی کرده گاه و بیگاه از شوهرشان عیب جویی می نمایند، ایراد و بهانه می گیرند، غرغر می کنند، طعنه می زنند: آداب معاشرت را بلد نیستی، من خجالت می کشم با تو در مجالس شرکت کنم، برو با این بینی گنده ات،دهانت بوی لاشه گندیده می دهد، چقدر سیاه و زشتی!


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد