وظائف مردان / قسمت اول


وظائف مردان / قسمت اول

وظائف مردان

 سرپرست خانوادهزن و شوهر دو رکن بزرگ خانواده هستند لیکن مرد بدان جهت که آفرینش ویژه ای دارد و از جنبه تعقلات قوی تر است رکن بزرگ وسرپرست خانواده محسوب می شود. خداوند بزرگ نیز او را به عنوان قیم و سرپرست خانواده شناخته در قرآن کریم می فرماید: مردها سرپرست زنان می باشند، زیرا خدا بعض کسان را بر بعض دیگر برتری داده است  چون بدین مقام شناخته شده طبعا وظائف سنگین تر و دشوارتری هم خواهد داشت. اوست که می تواند با تدبیرات عاقلانه خویش خانواده را به بهترین وجه اداره کند و اسباب خوشبختی و سعادت آنان را فراهم سازد و محیط خانه را همانند بهشت برین مرتب و منظم گرداند، و همسرش را به صورت فرشته ای در آورد.رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: مرد سرپرست خانواده است و هر سرپرستی نسبت به زیردستانش مسؤولیت داردمردی که مدیر خانواده است باید بدین نکته توجه داشته باشد که زن نیز انسانی است مانند مرد. خواسته ها و آرزوها و حق حیات و آزادی دارد. باید بداند که زن گرفتن به معنای برده گرفتن نیست بلکه به معنای انتخاب شریک در زندگی و یار و مونس گرفتن است. باید به خواسته های درونی و آرزوهای او نیز توجه داشته باشد. چنان نیست که مرد مالک مطلقزنو مطلق العنان باشد. زن نیز حقوقی بر گردن شوهر دارد.خداوند بزرگ در قرآن مجید می فرماید: همانطور که زن ها نسبت به شوهرانشان وظائفی دارند حقوقی هم بر گردن آن ها دارند و مردان را بر آنها برتری هستزن داریچنانکه شوهرداری بزرگ ترین وظیفه یک بانوی خانه دار بوده در شریعت اسلام در ردیف جهاد قرار گرفته است همچنین زن داری بزرگ ترین و ارزنده ترین عمل یک مرد زن دار بوده راز سعادتمندی خانواده می باشد. اما زن داری کار آسانی نیست بلکه رموزی دارد که هر کس کاملا بدان ها آشنا باشد می تواند همسرش را مطابق دلخواه بهصورت یک بانوی ایده آل بلکه فرشته رحمت درآورد.مردی که بخواهد واقعا زن داری کند باید اخلاق و روحی ات همسرش را کاملا بدست آورد، از خواسته های درونی و تمایلات نفسانی او آگاه شود و بر طبق آن ها برنامه زندگی را مرتب سازد. به وسیله اخلاق و رفتار خویش چنان در او نفوذ کند و دلش را بدست آورد که به خانه و زندگی دلگرم شده از روی عشق و علاقه خانه داری کند.زن داری کلمه جامع و مبهمی است که احتیاج به شرح و توضیح دارد. در مباحث آینده مورد شرح و بسط قرار خواهد گرفت.مهرورزی کنزن کانون محبت و یک موجود صد در صد عاطفه ای است. از وجودش مهر و محبت می بارد. حیات و زندگی او به عشق و علاقه بستگی دارد. دلش می خواهد محبوب دیگران باشد. هر چه محبوب تر باشد شاداب تر خواهد بود. برای بدست آوردن محبوبیت تا سر حد فداکاری کوشش می کند. اگر بداند محبوب کسی واقع نشده خودش را شکست خورده و بی اثر پنداشته دائما پژمرده و افسرده خواهد بود. بدین جهت می توان به طور قطع مدعی شد که بزرگ ترین رمز زن داری اظهار محبت و علاقه است. آقای محترم! همسر شما قبلا از محبت های بی شائبه پدر و مادر کاملا برخوردار بود. اما از هنگامیکه پیمان زناشویی را امضا نمود از دیگران برید و با تو پیوند دوستی بست. بدان امید به خانه ات قدم نهادکه تو تنها به اندازه همه آنان بلکه بیشتر او را دوست بداری. انتظار دارد عشق و محبت تو از پدر و مادرش عمیق تر و پایدارتر باشد. چون به عشق و محبت تو اعتماد داشته تمام هستی و موجودیت خویش را در اختیارت نهاده است.بزرگ ترین رمز زن داری و بهترین کلید حل مشکلات زناشویی اظهار عشق و علاقه است. اگر می خواهی دل همسرت را به طوری مسخر گردانی که مطیع تو باشد، اگر می خواهی پیوند زناشویی را استوار سازی، اگر می خواهی او را به خانه و زندگی دلگرم نمایی، اگر می خواهی او را نسبت به خودت علاقه مند سازی، اگر می خواهی تا آخر عمر نسبت به تو وفادار باشد و اگر و اگر، بهترین راهش اینست که تا می توانی نسبت به همسرت اظهار عشق و علاقه کن.اگر بداند محبوب تو نیست از خانه و زندگی بیزار خواهد شد، همیشه پژمرده و افسرده خواهد بود، به خانه داری و بچه داری بی علاقه می گردد، وضع منزل شما همیشه نامنظم خواهد بود. پیش خود فکر می کند چرا برای شوهری جان بکنم که دوستم ندارد.خانه شما که از عشق و محبت خالی گشت به صورت جهنم سوزانی تبدیل می گردد. اگر چه اسباب و وسائلش مرتب باشد اما چون بوی عشق ومحبت نمی دهد صفا و رونق نخواهد داشت. ممکن است همسرت به بیماری های روانی و ضعف اعصاب مبتلا شود.ممکن است برای جبران کسری محبوبیت خویش در صدد برآید دردل دیگران نفوذ کند. ممکن است به قدری از شوهر و خانه بیزار گردد که جدایی را بر آن زندگی سرد و بی رونق ترجیح داده تقاضای طلاق کند. مسؤولیت همه این حوادث بر عهده مرد است که نتوانسته بخوبی زن داری کند. باور کنید بخش مهمی از طلاق ها در اثر همین بی مهری ها به وجود می آید.وظائف مردان / قسمت دوم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد