وظائف مردان / قسمت سوم 


وظائف مردان / قسمت سوم 
خوش اخلاق باشدنیا در مسیر معین و بر طبق نقشه منظمی می چرخد. حوادث روزگار با نظم و ترتیب مرموز یکی پس از دیگری خودنمایی می کند. وجود ناچیز ما در این جهان پهناور به منزله ذره کوچکی است که هر لحظه به سویی حرکت و با ذرات دیگر در تصادم است.اداره جهان دست ما نیست و حوادث گیتی بر طبق میل ما واقع نمی شوند. بامداد که از منزل خارج می شوید تا دوباره برگردید ممکن است با ده ها ناملایم-کوچک یا بزرگ-برخورد نمایید. و در میدان زندگی و صحنه کسب و کار، که به میدان نبرد بی شباهت نیست، با مشکلات فراوانی مواجه شوید. برای پیدا کردن تا کسی لنگ شده اید، فلان کس به شما توهین نموده، مورد عیب جویی و سرزنش قرار گرفته اید، فلان کس در کسب و کار با شما رقابت کرده، رئیس و مافوقتان ایراد و بهانه جویی می کند. چک فلان آدم  بد حساب برگشت خورده. معلوم نیست سفته فلان شخص وصول شود یا نه. طلبکار در وصول مطالباتش پافشاری می کند. وده ها بلکه صدها از این قبیل حوادث کوچک و بزرگ که خواه ناخواه برای هر کسی اتفاق می افتد.ممکن است از وجود ناملایمات چنان خشمگین و ناراحت شوید که مانند بمب آتشزا هر لحظه در معرض انفجار باشید. به چرخ گردون ومردم متجاوز که زورتان نمی رسد، اما وقتی به خانه وارد می شوید می خواهید قدرت نمایی کنید و انتقام چرخ و فلک و مردم کج رفتار را از زن و فرزند بیگناهتان گرفته بدینوسیله دق دلی خالی کنید.گویا عزرائیل وارد خانه شده است. بچه ها مانند موش فرار می کنند، خدا نکند کوچک ترین بهانه ای به دستش بیفتند. غذا شور یا بی نمک باشد، چای آماده و حاضر نباشد، یکی از بچه ها سر و صدا کند، وضع منزل نامرتب باشد، حرف ناپسندی از دهان همسرش بیرون بیاید، وا مصیبتا آقا همانند بمبی منفجر خواهد شد. به سر این داد میزند، به آن یکی دشنام می دهد، آن یکی را میزند، با این اوقات تلخی می کند. بدینوسیله محیط با صفای خانه راکه به منظور استراحت بدانجا پناه آورده بود به صورت جهنم سوزانی تبدیل خواهد ساخت. در آن دوزخ خود ساخته، هم خودش خواهد سوخت هم زن و فرزند بیگناهش. اگر بچه ها بتوانند از آن محیط رعب و وحشت فرار نموده در کوچه و خیابان سرگردان می شوند. و الا خدا خدا می کنند که مالک دوزخ زودتر از منزل خارج گردد تا از شرش خلاص شوند.وضع رقت بار و سرنوشت شوم یک چنین خانواده ای بخوبی روشن است. همیشه دعوا و اوقات تلخی برپاست. آب خوش از گلویشان پایین نخواهد رفت. وضع منزل رضایت بخش نخواهد بود. زن از محیط منزل و دیدن صورت عبوس شوهر بیزار خواهد بود. زنیکه همواره به ابد اخلاقی های شوهر مواجه باشد چگونه می تواند به زندگی دلگرم باشد و از روی عشق و علاقه خانه داری و شوهرداری کند؟از همه بدتر وضع دلخراش و سرنوشت خطرناک اطفالی است که در چنین محیط ناگواری پرورش می یابند. اوقات تلخی ها و ناسازگاری های دائمی پدر و مادر بدون تردید در روح حساس آن ها اثر بدی خواهد گذاشت.غالبا افراد تندخو، عصبانی مزاج، بد بین، کینه توز، متعدی، پژمرده تربیت خواهند شد. چون به محیط خانه و زندگی دلخوشی ندارند به ولگردی پناه می برند. در نتیجه، ممکن است در دام های گوناگون فساد که به وسیله شیادان اجتماع برای منحرف کردن این گونه افراد نهاده شده گرفتار شوند و برای همیشه بدبخت گردند. حتی امکان دارد برای حل عقده های درونی خویش، دست به کارهای بسیار خطرناکی از قبیل قتل و جنایت و دزدی وخودکشی بزنند.پیغمبر اسلام (ص) فرمود: هیچ عملی بهتر از اخلاق خوب نیست.امام صادق علیه السلام فرمود: نیکوکاری و حسن خلق خانه ها را آباد و عمرها را زیاد می کندامام صادق (ع) فرمود: شخص بد اخلاق خودش را در عذاب می دارد.لقمان حکیم فرمود: مرد خردمند باید در بین خانواده اش مانند کودک باشد و رفتار مردانه را برای خارج منزل بگذاردرسول خدا (ص) فرمود: عیشی بهتر از خوش اخلاقی نیست.پیغمبر اسلام (ص) فرمود: اخلاق خوب نصف دین می باشد.وظائف مردان / قسمت چهارم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد