وظائف مردان / قسمت چهارم


وظائف مردان / قسمت چهارم
درد دل های بی فایدهدشواری ها و مشکلات زندگی زیاد است. کسی نیست که اوضاع دهر بر وفق مرادش بچرخد به طوریکه صد در صد راضی بوده اصلا درد دلی نداشته باشد. لیکن بعض نفوس به قدری ظرفیت و صبر و حوصله دارند که مشکلات را تحمل نمایند و در دفتر خاطرات بایگانی سازند و جز در مواقع ضروری از آن ها دم نزنند. با سعی و جدیت برای مشکلات قابل علاج چاره جویی می کنند لیکن از آه و ناله و شکایت و درد دل که ثمری ندارد و از علائم ضعف نفس بشمار می رود جدا خودداریمی نمایند. پیش خود فکر می کنند که بازگو کردن گرفتاری ها دردی را دوا نمی کند پس چرا محفل انس دوستان را به وسیله آن برهم زنیم و عیششان را ناقص سازیم.اما گروهی دیگر، آن قدر ظرفیت و قدرت نفسانی ندارند که مطلبی را در دل نگه دارند.به شکایت و آه و ناله عادت کرده اند. به هر کس برخورد نمودند بامناسبت یا بی مناسبت درد دل را شروع می کنند. در انجمن دوستان که محل انس و تفریح است عنان سخن را در دست گرفته به شرح گرفتاری های خویشتن و کج رفتاری های چرخ و فلک مشغول می گردند، گویا از جانب شیطان ماموریت دارند که محافل انس و خوشی را برهم بزنند و اهل مجلس را به یاد گرفتاری های خودشان بیندازند. بدین جهت اکثر دوستان از مجالست این گونه افراد دیو صفت گریزانند و تا بتوانند فرار می کنند. اما بدبخت و بیچاره زن و فرزندشان که راه فرار ندارند. وقتی به منزل وارد شدند می خواهند تلافی دیگران را که حاضر نبودند به شکایت ها و درد دل های ایشان گوش دهند از دل خانواده خودشان در بیاورند. و در این به اره حتی از کوچکترین موضوعات چشم پوشی نخواهند کرد.گاهی از گرانی اجناس شکایت می کنند. گاهی از وضع بد تاکسی ها یا اضافه سوار کردن اتوبوس های خط شکوه می نمایند. گاهی از بدرفتاری های دوستان یا کارشکنی ها و رقابت های همکاران یا ایرادها و سختگیری های رئیس ناله می کنند. گاهی از وضع کسب و کار یا بد حسابی مردم و برگشت چک و سفته داد و فریاد می نمایند. گاهی از بیماری ها و عدم رسیدگی دکترها و گرانی حق ویزیت ها شکایت می کنند. این گونه افراد چون چشم خوشبینی ندارند و از جهان جز بدی نمی جویند، از کوچک ترین حوادث ناگوار متاثر شده آه و ناله را سر می دهند. و بدینوسیله عیش خانواده را ناقص می سازند. آن بیچاره ها هم راه فرار ندارند، باید بسوزند و بسازند.آقای محترم! این شکایت ها و آه و ناله ها جز ایجاد ناراحتی چه ثمری دارند و چه دردی را دوا می کنند؟ چرا برای یک عادت زشت و بی ثمر اسباب ناراحتی خانواده ات را فراهم می سازی؟ همسر تو از صبح تا شب در خانه زحمت کشیده با ده ها مشکل برخورد نموده از کثرت کارهای خانه و سر و صدای بچه ها اعصابش خسته شده است.فرزندانت نیز از مدرسه یا کارگاه با تن خسته و اعصاب پژمرده به منزل آمده اند. همه انتظار دارند تو به منزل بیایی و با سخنان گرم وگفتار دلپذیرت اعصاب خسته آن ها را آرامش دهی. آیا انصاف است که بعوض دلجویی، درد دل و شکایت بریشان تحفه به یاری؟ چرا آسایشگاه منزل وکانون انس و محبت را به صورت جهنم سوزانی تبدیل می سازی که از هرگوشه اش آه و ناله بلند است؟ اگر هزینه زندگی بالا رفته و مردم بدرفتارمی کنند و وضع عبور و مرور مشکل شده تقصیر زن و بچه ات چیست؟ اگر وضع کسبت خوب نیست و مردم بد حساب شده اند آن ها چه کنند؟با این عادت زیان بخش که کوچک ترین اثری در حل مشکلات نداردخانواده ات را از خانه و زندگی و دیدارت بیزار می گردانی. غذایی که با این آه و ناله ها صرف شود از زهر مار هم تلخ تر خواهد بود. نتیجه این عمل بخوبی روشن است. زیرا زن و فرزندت تا بتوانند از محیط خانه فرار می کنند تا از شر آه و ناله های دائمی تو نجات یابند و ای چه بسا ممکن است در دام های رنگارنگ فساد گرفتار شوند. بعلاوه همواره در معرض بیماری ها مخصوصا بیماری های اعصاب خواهند بود.آیا بهتر نیست که بردبار و متین و بزرگ نفس و عاقل باشی؟ وقتی خواستی به منزل بروی گرفتاری های روزگار را به طور موقت هم که شده بدست فراموشی بسپاری و در دل خویش به حوادث روزگار بخندی و مادامی که در خانه هستی لب به شکایت و درد دل نگشایی؟ و غمی بر دل خانواده ات نگذاری؟ بگویید و بخندید و با خوشی و لذت غذا تناول کنید ودر آن کانون انس و محبت استراحت و تجدید نیرو کنید تا برای کار وکوشش آماده گردید؟ اسلام نیز بردباری و خودداری از آه و ناله و شکایت را یکی از اخلاق خوب شمرده برای اش پاداش تعیین کرده است.حضرت علی (ع) فرمود: وقتی کار بر مسلمان دشوار شد شکایت خدا را نزد مردم نبرد بلکه به خدایی که کلید همه مشکلات ( در دست اوست شکایت کند.وظائف مردان / قسمت پنجم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد