وظائف نمک در بدن انسان


وظائف نمک در بدن انسان

وظائف نمک در بدن انسان

نمک تشکیل شده از دو ماده یا دو (یون) سدیم و کلر و آن ماده ای که بیشتر روی بدن انسان فعلا اثر مثبت یا منفی می گذارد یون سدیم است که در برخی مواد دیگر مثل جوش شیرین یا بیکربنات دو سدیم موجود است. بهرحال این سدیم بمقدار ۱۰ درصد در نسوج انسان موجود است و باید باشد ۴۰ درصد در استخوانها و ۵۰ درصد در خارج سلولها (مثل مایعات بدن)، سدیم برای بکار انداختن و تنظیم اعمال اعصاب و عضلات و کنترل مایعات بدن لازم و ضروری است سدیم بخصوص برای تنظیم حجم خون و فشار خون از ضروریات است.

نسبت نمک و آب در بدن باید متناسب باشد، ملاحظه فرموده اید وقتی یک لیوان دوغ شور یا دوغ آب علی یا ماهی یا غذای شور میل می کنید بلافاصله چه اندازه آب میخورید و بدن آن مقدار آب اضافی را میطلبد تا اینکه موازنه برقرار گردد از تمام این گفته ها نتیجه گرفته میشود که وقتی مقدار نمک بدن کم شود یعنی وقتی آن موازنه بر هم بخورد شخصی احساس کشش و گرفتگی در عضلات میکند (مثل موقعی که در استخر یا دریا عضلات پاها گرفته میشود) و برعکس همان قسم که گفته شد وقتی موازنه برهم بخورد و مقدار نمک بدن زیاد شود شخص احساس تشنگی میکند، ملاحظه فرموده اید که در تابستان یا در هوای گرم یا بعد از ورزش های سخت یا کارهای شاقی که بدن عراق زیادی می کند، احساس تشنگی شدید می کنیم، چرا - برای اینکه آب بدن کم می شود و بالطبع میزان نمک بدن بالا میرود، پس بدن آب زیادتر میطلبد تا آن موازنه آب و نمک را برقرار سازد. (لابد خواهید فرمود با عرق نمک هم دفع می شود اماند بمیزانی که اب خارج می شود).این روزها بخصوصی در فصلی گرما بین اغلب همکاران صحبت از نمک است بعضی ها نمیگویم بغلط بلکه عرضی می کنم باشتباه اصرار دارند که قرص نمک میل کنند، برخی دیگر آنقدر نمک (ندانسته و نچشیده) بغذایشان اضافه می کنند که در هر حالی بضرر و زیان قلب و کلیه ها تمام خواهد شد، دیر یا زود، امروز یا فردا، در صورتیکه نمک را باید با غذا خورد زیرا زبان مثل درجه حرارت میزان احتیاج بدن را بخوبی تعیین میکند البته در این باب در آخر نوشته اصل سند بهداشتی را باطلاع خواهم رسانیدنمک چیستبطور تقریب ۴۰ درصد سدیم دارد و ۶۰ درصد کلر بهمین جهت اسم پزشکی آن (سدیم کلراید) و یا بفرانسه (کلرور دو سدیم) است. نمک در طبیعت در آب دریاها، کوه ها، سنگها و همچنین دراغلب غذاهای منابع حیوانی و نباتی یافت می شود و لازمه وجود در مایعات انسانی است. (ملاحظه فرموده اید که اشک چشم کاملا شور است) پس بمقدار کم و صحیح لازمه حیات انسان است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد