وظایف دندان های شیری


 وظایف دندان های شیری

 وظایف دندان های شیری

 

 ۱- جویدن غذا: همانند دندانهای دائمی این سری از دندانها نیز وظیفه جویدن و خرد کردن غذا و آماده کردن لقمه برای بلع را به عهده دارند. آن هم در حساس ترین سنین رشد کودکان، در سنینی که اگر به علت پوسیدگی دندانهای شیری یا کشیدن آنها تغذیه کودک دچار مشکل شود، مسلماً رشد او نیز دچار مشکل می شود.

۲- حفظ فضا و رشد آروارهها: هر دندان شیری مسئولیت حفظ فضای لازم برای دندان جانشین خود را به عهده دارد. از طرف دیگر حضور دندان شیری در محل خود باعث رشد طبیعی آرواره نیز میگردد.

در صورتی که یک دندان شیری زودتر از موعد از دست برود، علاوه بر از دست دادن فضای لازم برای رویش دندان دائمی جانشین، رشد آرواره نیز در آن ناحیه دچار اختلال شده و باعث می شود تا دندانهای دائمی که در آینده بیرون خواهند آمد، فضای کافی نداشته و در نتیجه روی هم افتاده و باعث  ازدحام دندانی و نامرتب شدن آنها خواهد شد.

۳- تکلم، بلع و تنفسی: دندانهای شیری در انجام طبیعی هر یک از اعمال تکلم، بلع و تنفسی نقش مهمی به عهده دارند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد