وظایف پدر و مادر عروس یا داماد


وظایف پدر و مادر عروس یا داماد

وظایف پدر و مادر عروس یا داماد

 والدین محترم ! شما بعد از ازدواج فرزندانتان چه مسئولیتی در مقابل آنها دارید؟ شما مسئولید که از دخالت بیجا در زندگی آنها خودداری کنید و اجازه دهید زندگیشان شکل بگیرد. فقط ناظر باشید. اگر آنها به شما احتیاج پیدا کنند. این موضوع را عنوان خواهند کرد.در مورد مسایل مالی خیلی دقیق باشید و اگر لازم است کمکی از طرف شما به دخترتان بشود،  مواظب باشید که غرور دامادتان جریحه دار نشود و مراقبت زیاد از آنها طوری نباشد که اثر معکوس به جا بگذارد. اگر برایتان امکان دارد که قسمتی از منزل را به طور مستقل به فرزندی که تازه ازدواج کرده و در جستجوی مسکن مناسب است اختصاص بدهید این کار را بکنید.اما، بهتر است که از همان اول مسئول کارهای خودشان باشند، درست است که با شمازندگی می کنند ولی کوچکترین فشاری و یا تحمیلی نباید به آنها وارد شود. و باید خودشان را کاملاً آزاد حس کنند. اگر خدای ناکرده اختلافی بین دخترتان با دامادتان و یا پسرتان با عروستان به وجود آید،  سعی کنید چنین وانمود کنید که چیزی نمیدانید تا قضیه به مرور زمان بین آنها حل شود. اگر دخالت و کنجکاوی نکنید، احترامتان بیشتر حفظ می شود.از حرفهایی مثل: «من چه گفتم؟» و «اوچه گفت؟» به طور جدی دوری کنید. همه میدانیم که افراد با یکدیگر تفاوت سلیقه وعقیده دارند و نوع تربیتشان متفاوت است، یکی خونگرم است و دیگری دیر جوش. بگذارید زمان برای شناخت تعیین کننده باشد. شتاب زدگی در این امر نشان ندهید و نخواهید که همه چیز را در مورد اخلاق و روحیات آنها یک باره بفهمید و یا این که در مدت زمان کوتاهی تمام شخصیت خودتان را به طرف مقابل که عروس یا داماد شماست نشان دهید

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد