وظایف پرستاران در مراقبت از بیماران مبتلا به ام اس


وظایف پرستاران در مراقبت از بیماران مبتلا به ام اس

وظایف پرستاران در مراقبت از بیماران مبتلا به ام اس

 

جمع آوری دیگر نقش آفرینان کلیدی

در این مبحث دربارهی متخصصانی که ممکن است شما را در درمان ام اس یاری کنند، صحبت خواهیم کرد. در صورت امکان دسترسی به یک مرکز جامع، شاید خیلی از این متخصصان را یک جا در آن بیابید. در غیر این صورت، مجبورید خودتان آنها را دور خود جمع کنید.

خود، به همه ی آنها احتیاج پیدا خواهید کرد. ممکن است، به همه ی آنها نیازی نباشد. اغلب مبتلایان به ام اس  فقط مختصری از علایم احتمالی این بیماری را تجربه میکنند، اما برخی دیگر با علایم بیشتری روبهرو می شوند. بنابراین مهم است که چه کسانی در تیم درمانی آنها حضور داشته و در صورت نیاز، آمادهی کمک باشند.

متخصصانی که در اینجا گفتیم، این تجربه را دارند که با هرچه در مسیر بیماریتان رخ دهد مواجه شده و به حل آن بپردازند. پرستار برای آموزشc، راهنمایی و پشتیبانی در چندین سال گذشته، پرستاران در امر مراقبت ام اس نقش کلیدی پیدا کردهاند و داشتن پرستاری که جزو تیم مراقبت باشد، مایه ی سعادت خیلی از پزشکان ام اس  است. وظایف پرستاران از این قرار است:

*آموزش افراد مبتلا به ام اس و خانواده های آنها.

* کمک به بیماران برای اجرای دستورات پزشکان

*به خصوص در رابطه با داروهای تعدیل کننده ی بیماری و کنترل علایم آن. پاسخ به سؤالات و نگرانی های بیماران،

* هماهنگ کردن آزمونهای بالینی برای درمانهای دارویی جدید.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد